Dewislen
English
Cysylltu

Cyhoeddi fod Llenyddiaeth Cymru yn un o Gleientiaid Partner Ymddiriedolaeth Rhys Davies

Cyhoeddwyd Maw 3 Maw 2020 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Mae Ymddiriedolaeth Rhys Davies wedi cyhoeddi y bydd yn cynnig buddsoddiad ariannol hirdymor i bump o Gleientiaid Partner y bydd eu gwaith yn helpu’r Ymddiriedolaeth gyflawni ei amcanion.

Mae’r buddsoddiad yn Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys cyflwyno Gwobr Ffuglen Rhys Davies i’n Gwobr Llyfr y Flwyddyn flynyddol. Bydd y wobr hon yn dathlu talentau llenyddol awduron Cymreig sy’n ysgrifennu ffuglen yn y Saesneg. Bydd y nawdd hwn yn para am gyfnod o 10 mlynedd.

Yn ogystal, bydd gweithgareddau datblygu awduron Llenyddiaeth Cymru yn cael hwb sylweddol trwy ei statws newydd fel Cleient Partner i’r Ymddiriedolaeth. Cyhoeddwyd nawdd dros gyfnod o dair blynedd ar gyfer Cwrs Egin Awduron Rhys Davies yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, a chefnogaeth i ysgolion o gymoedd de Cymru ymweld â’r ganolfan.

Y Cleientiaid Partner eraill yw: Parthian Books, Gŵyl Farddoniaeth Seren, DylanED – cangen addysgol Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Abertawe, a Llyfrgell Glowyr de Cymru. Mae’r sefydliadau oll yn rhai sefydledig, Cymreig a fydd – gyda’i gilydd – yn darparu cyfres o fentrau llenyddol deinamig ac arloesol sydd wedi eu llunio er mwyn dathlu traddodiad llenyddol Cymru yn y Saesneg, yn ogystal â’i helpu i ddatblygu ar gyfer y dyfodol.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Rhys Davies yn 1991 gyda chronfa a ddarparwyd gan frawd yr awdur, Lewis Davies. Ei nod yw meithrin gwaith ysgrifenedig Saesneg o Gymru, yn enwedig yng nghymoedd de Cymru ac yn y genres yr oedd Rhys Davies yn arbenigo ynddynt.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Ymddiriedolaeth Rhys Davies.

Literature Wales