Dewislen
English
Cysylltu

Dathlu llenyddiaeth Gymreig yn Berlin

Cyhoeddwyd Iau 13 Meh 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Bydd yr awdur arobryn, Alys Conran yn cymryd rhan mewn dau ddigwyddiad ym Merlin ym mis Mehefin, gyda chefnogaeth o Gronfa Cymru Ewrop 2019-20 British Council Cymru.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn arwain yr ymweliad hwn â’r Almaen fel rhan o’n gweithgareddau i ddathlu diwylliant llenyddol Cymru. Bydd yr ymweliad hefyd yn nodi dechrau prosiectau rhyngwladol eraill Blwyddyn Ieithoedd Cynhenid Rhyngwladol UNESCO a fydd mewn datblygiad trwy 2019/20, gyda chefnogaeth gychwynnol gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Bydd Alys Conran yn ymweld â Chanolfan Astudiaethau Prydeinig Prifysgol Humboldt. Bydd Alys yn gweithio â myfyrwyr y cwrs Masters in British Studies, sydd wedi astudio ei nofel gyntaf Pigeon (Parthian, 2016), enillydd gwobr Llyfr y Flwyddyn Saesneg 2017. Yn dilyn y digwyddiad hwn, bydd Alys yn cynnal darlleniad cyhoeddus a thrafodaeth o’i gwaith, gan gynnwys Pigeon a’i nofel ddiweddaraf, Dignity (Weidenfeld & Nicolson, 2019).

Cynhelir y digwyddiad cyhoeddus ddydd Mawrth 25 Mehefin 2019 am 5.00pm (CET) yn y Centre for British Studies, Mohrenstrasse 60, 10117 Berlin, Yr Almaen.

Mae’r digwyddiad am ddim ac mae croeso i bawb. Mae manylion llawn ar gael yma.

Mae diddordeb mawr ymysg partneriaid yn yr Almaen i gynnal digwyddiadau gydag awduron Cymreig – yn enwedig rhai sy’n trafod tirwedd ieithyddol unigryw ein cenedl. Mae’r diddordeb hwn yn gwreiddio o ddyhead i ddarganfod rhagor am wledydd y DU, yn benodol yng nghyd-destun perthnasau datblygedig gwledydd Ewrop.

Bydd cysylltiadau ieithyddol ehangach rhwng Yr Alban, Gogledd Iwerddon, Iwerddon, Cymru ac Ewrop hefyd yn cael eu harchwilio yn ystod y prosiect hir-dymor hwn, fel rhan o Flwyddyn Ieithoedd Cynhenid Rhyngwladol UNESCO. Bydd Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, yn ymuno â Llenyddiaeth Cymru ar gyfer yr ymweliad i Berlin ym mis Mehefin, i ymchwilio partneriaethau, lleoliadau a chydweithwyr ar gyfer digwyddiadau pellach yn y ddinas ym mis Tachwedd 2019 ac mewn gwledydd eraill yn ystod 2020.

Mae dathlu diwylliant llenyddol Cymru yn Golofn Gweithgaredd allweddol i Llenyddiaeth Cymru fel rhan o’n Cynllun Strategol ar gyfer 2019 – 2022, a bydd y cynllun hwn yn ein cynorthwyo i ehangu ac ymestyn cyrhaeddiad ac enw da awduron Cymru trwy gyflawni prosiect rhyngwladol arwyddocaol sy’n dathlu ieithoedd, llên ac awduron unigryw Cymru.