Dewislen
English
Cysylltu

David Baddiel yn lansio Gŵyl Llên Plant Caerdydd 2019

Cyhoeddwyd Gwe 2 Tach 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Bydd seithfed Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn cael dechrau direidus ym mis Rhagfyr, pan fydd David Baddiel yn ymweld â’r brifddinas.

Mae’r comedïwr a’r awdur David Baddiel wedi ysgrifennu pump o lyfrau difyr i ddarllenwyr ifanc, sydd wedi gwerthu dros filiwn o gopïau.

Bydd David yn Neuadd y Ddinas ddydd Iau 13 Rhagfyr i siarad am ei lyfr diweddaraf, Head Kid, stori antur am wireddu breuddwydion y byddwch chi’n torri’ch bol yn chwerthin wrth ei darllen. Mae’r arolygwyr ysgol ar fin dod i ymweld ag ysgol Bracket Wood. Ond mae ‘na broblem fawr: Ryan Ward, bachgen mwya’ drwg yr ysgol. Beth fyddai’n digwydd petai’r pennaeth llym yn cyfnewid corff â bachgen mwya’ drygionus yr ysgol? Pennaeth llym x bachgen drwg = helynt llwyr.

Mae’r digwyddiad yn nodi lansiad Gŵyl Llên Plant Caerdydd 2019, rhaglen bythefnos o hyd o 30 Mawrth – 7 Ebrill. Mae’n dathlu’r llyfrau plant gorau a chyfoes, gyda digwyddiadau Cymraeg a Saesneg i blant o bob oed.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: “Bydd y seithfed Gŵyl Llên Plant Caerdydd blynyddol yn 2019. Mae’n ddigwyddiad sy’n siŵr o ddiddori darllenwyr ifanc sy’n cynnig rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau yn ystod gŵyl arbennig am bythefnos.

“Mae’r ŵyl wedi tyfu bob blwyddyn ac mae’n dal i ysgogi a chyffroi plant o bob oed, gan hyrwyddo mwynhad o lyfrau a darllen. Bydd hefyd yn denu ystod o awduron a darlunwyr penigamp a phoblogaidd, ac rwy’n falch iawn o groesawu David Baddiel i Gaerdydd. Fodd bynnag, gofynnaf yn garedig iddo adael ei dri llew wrth y bont.”

Mae tocynnau’r lansiad yn costio £5 ac maent ar werth ar https://www.cardiffkidslitfest.com/cy/. Anogir pobl i gadw tocynnau cyn gynted â phosibl i wneud yn siŵr eu bod nhw’n cael rhai!

Rhowch dân ar ddychymyg eich plentyn, a’i gariad at ddarllen dros y Nadolig drwy brynu tocynnau ar gyfer Gŵyl Llên Plant Caerdydd y flwyddyn nesaf. Gall plant a phobl ifanc weld eu hoff awduron a darlunwyr wrth iddynt ddod â’u geiriau a’u lluniau ddod yn fyw. Bydd tocynnau ar gyfer Gŵyl Llên Plant Caerdydd 2019 ar werth o 13 Rhagfyr 2018. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am Ŵyl Llên Plant Caerdydd ewch i https://www.cardiffkidslitfest.com/cy/

@GwylLlenPlant