Dewislen
English
Cysylltu

Enwi Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru yn un o Deilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2020

Cyhoeddwyd Iau 13 Chw 2020 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Yn y Senedd, Bae Caerdydd ar ddydd Iau 13 Chwefror 2020, fe gyhoeddodd Prif Weinidog Cymru fod Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, wedi ei enwi yn Deilyngwr yng nghategori Diwylliant Gwobrau Dewi Sant 2020.

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru sy’n cael eu henwebu gan y cyhoedd. Enwebir unigolion a grwpiau mewn 9 categori: Dewrder; Ysbryd y Gymuned; Diwylliant; Busnes; Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg; Dyngarol; Chwaraeon; Person Ifanc; a Gwobr Arbennig y Prif Weinidog.

Cyflwynir y wobr Diwylliant i’r rheini sydd wedi rhagori yn y celfyddydau neu wedi cyfrannu’n fawr at ddiwylliant yng Nghymru, mewn unrhyw gelfyddyd, iaith neu gyfrwng. Gallai gynnwys ymhlith eraill, y rheini sydd wedi llwyddo i roi Cymru ar lwyfan y byd.

 

Mae Ifor ap Glyn yn fardd a darlledwr arobryn. Cafodd ei eni yn Llundain i rieni Cymraeg ond mae bellach yn byw yng Nghaernarfon.

Cafodd ei enwi yn bedwerydd Bardd Cenedlaethol Cymru yn 2016. Rheolir cynllun Bardd Cenedlaethol Cymru gan Llenyddiaeth Cymru. Disgwylir iddo ymateb i ddigwyddiadau o bwys cenedlaethol ac ymddangos mewn digwyddiadau a gwyliau yng Nghymru a thu hwnt i godi proffil awduron ac ysgrifennu o Gymru.

Yn ystod ei amser fel Bardd Cenedlaethol Cymru, mae wedi llunio cerddi i nodi 20fed penblwydd sefydlu’r Cynulliad, 100 mlwyddiant diwedd y Rhyfel Mawr ac i groesawu ffoaduriaid o Syria i Gymru, ymhlith eraill.

Mae’n Brifardd sydd wedi ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith – y tro cyntaf yn 1999 ac yn fwyaf diweddar yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013. Ifor oedd Bardd Plant Cymru rhwng 2008 – 2009.

Yn 1996 ef oedd un o sefydlwyr cwmni teledu annibynnol Cwmni Da, ac mae wedi gweithio fel cyfarwyddwr, cynhyrchydd a chyflwynydd. Mae wedi ennill sawl gwobr BAFTA Cymru am ei waith, gan gynnwys y gyfres Lleisiau’r Rhyfel Mawr a chyfres Popeth yn Gymraeg.  Mae Cwmni Da erbyn hyn yn cyflogi dros hanner cant o bobl; mae’r cwmni yn eiddo i’r gweithlu ac yn cael ei reoli ganddynt.

Fe gyhoeddir enillydd pob categori yn Seremoni Wobrwyo Gwobrau Dewi Sant 2020, a gynhelir arlein yma ddydd Mercher 17 Mehefin 2020.