Dewislen
English
Cysylltu

Galwad am Fynegiant o Ddiddordeb

Cyhoeddwyd Gwe 24 Ion 2020 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Llun: Camera Sioned

Cyfleoedd i Awduron, Gwneuthurwyr Ffilm ac Artistiaid

Cyfranogi mewn llenyddiaeth  yw un o brif feysydd gwaith Llenyddiaeth Cymru. Rydym yn darparu rhagor o gyfleoedd i bobl Cymru gymryd rhan mewn gweithgareddau ysgrifennu creadigol, ac yn dyfnhau eu heffaith er mwyn ysbrydoli rhai o’n hunigolion a’n cymunedau mwyaf ymylol.

Ar hyn o bryd rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb gan awduron, gwneuthurwyr ffilm a darlunwyr i gyflwyno tri gweithdy cyfranogi a llenyddiaeth yn ne Cymru rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2020. Mae gennym bartneriaeth hir-sefydlog gyda llawer o Awdurdodau Lleol ledled Cymru, ac mae’r cyfle hwn yn gysylltedig â pharhad prosiectau penodol yn Nyffryn Rhymni, Cwmbrân a Chasnewydd.

Mae’r ffocws a’r themâu yn cynnwys: plant a phobl ifanc, gwaith pontio’r cenedlaethau, creadigrwydd digidol, ac amrywiaeth ddiwylliannol.

Mae croeso i awduron ac artistiaid sy’n byw ledled Cymru wneud cais. Byddwn yn cadw’ch cais ar ffeil am 24 mis, ac efallai y byddwn yn gwahodd awduron ac ymarferwyr creadigol i gofrestru diddordeb neu ddarparu dyfynbris ar gyfer cyflwyno prosiectau penodol yn ystod y cyfnod hwnnw

 

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys manylion ar sut i fynd ati i fynegi diddordeb, darllenwch y dogfennau isod os gwelwch yn dda:

Dylid anfon ceisiadau at Llenyddiaeth Cymru erbyn:

12.00 amser cinio dydd Iau 6 Chwefror 2020

Galwad Agored - Mynegiant o Ddiddordeb Ion-Chwef 2020 (docx)
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 203KB
Galwad Agored - Mynegiant o Ddiddordeb Ion-Chwef 2020 (pdf)
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 798KB
Ffurlen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Llenyddiaeth Cymru (docx)
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 64KB
Ffurlen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Llenyddiaeth Cymru (pdf)
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 127KB