Dewislen
English
Cysylltu

Galwad am geisiadau: Cynllun Nawdd Llên er Lles

Cyhoeddwyd Mer 12 Meh 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Cyfle i awduron ac ymarferwyr celfyddydol i ddyfeisio a gwireddu cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol newydd
Dyddiad Cau: 5.00 pm, Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2019

Mae Cynllun Nawdd Llên er Lles yn cynnig cymorth ariannol a hyfforddiant i awduron ac artistiaid i ddyfeisio a chyflawni cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol gwreiddiol yn y gymuned. Dylai pob prosiect gael ei ddyfeisio gan awdur/artist gyda grŵp arbennig mewn golwg. Mae’r cynllun yn rhan o fenter llenyddiaeth yn y gymuned Llenyddiaeth Cymru, Llên Pawb.

Cyfranogiad mewn llenyddiaeth yw un o’n prif flaenoriaethau. Amcan Cynllun Nawdd Llên er Lles yw ysbrydoli rhai o’n hunigolion a’n cymunedau mwyaf ymylol drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau llenyddol.

Bydd rhwng pedwar a chwe sesiwn i bob cyfres o weithdai. Dylent fod yn arloesol a chynhwysol. Croesewir prosiectau traws-gelfyddydol yn ogystal. Dylai pob cyfres o weithdai gynhyrchu allbwn sydd wedi ei ddiffinio’n glir, er enghraifft, creu pamffled barddoniaeth, sioe arddangos, ffilm fer a dangosiad, gwaith celf neu gasgliad o ganeuon. Dylai’r holl gostau hyn gael eu cynnwys o fewn y cais.

 

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Croesewir ceisiadau gan awduron, artistiaid, darlunwyr, gwneuthurwyr ffilm, cerddorion ac ymarferwyr creadigol eraill o Gymru neu sy’n byw yng Nghymru. Serch hynny, mae’n hanfodol fod gweithgaredd llenyddol yn ganolog i’r gyfres o weithdai. Mae Cynllun Strategol Llenyddiaeth Cymru 2019-22 i’w weld yma. Rydym yn argymell eich bod yn ei ddarllen cyn llunio eich cais.

 

Pryd a ble fydd y weithgaredd yn digwydd?

Caiff yr ymgeiswyr llwyddiannus eu comisiynu i gynnal eu cyfres o weithdai rhwng Medi 2019 a 31 Mawrth 2020. Bydd yr union ddyddiadau yn cael eu cytuno gyda’r ymgeiswyr llwyddiannus cyn dechrau eu cyfres o weithdai.

Gellir lleoli’r gweithdai yn unrhyw ran o Gymru. Oherwydd y bylchau cyfredol o ran y lleoliadau lle rydym yn noddi digwyddiadau, rydym yn croesawu ceisiadau am weithgaredd yn yr ardaloedd canlynol yn arbennig: Sir Gâr, Ceredigion, Sir Fflint, Sir Fynwy, Powys a Wrecsam.

 

Sut i wneud cais

Ceir rhagor o wybodaeth am gan gynnwys cymhwysedd, a telerau a sut i anfon mynegiant o ddiddordeb, trwy glicio yma.