Dewislen
English
Cysylltu

Gwahoddiad i Gynnig Dyfynbris: Gwasanaeth Cyfrifyddiaeth, Archwiliad & Chyflogres

Cyhoeddwyd Mer 18 Rhag 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru, y cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth, yn dymuno comisiynu gwasanaethau gan gwmni cyfrifo i brosesu cyflogres, i gwblhau’r archwiliad blynyddol ac i baratoi’r datganiadau ariannol.

 

I gynnig dyfynbris dylid darparu costau sydd wedi eu heitemeiddio, llythyr cais, ac esiamplau o waith blaenorol perthnasol, gan gynnwys geirda cleientiaid, erbyn 12.00 (hanner dydd) ar ddydd Gwener 31 Ionawr 2020.

 

 

Dylai’r cynnig ymdrin â’r canlynol:

 

  • Archwiliad blynyddol
  • Paratoi datganiadau ariannol yn unol â chanllawiau’r Comisiwn Elusennau, FRS 102 a Safonau Cyfrifyddu Rhyngwladol (ISAs DU)
  • Cyflwyno’r datganiadau ariannol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
  • Gwasanaethau cyflogres, gan gynnwys cynllun Talu Wrth Ennill (PAYE), Yswiriant Gwladol (NI) a chyfraniadau pensiwn
  • Cefnogaeth a chanllawiau ychwanegol ar faterion cyllid cyffredinol yn ôl yr angen

Telerau

 

Ni ddylai’r dyfynbris fod yn uwch na £9,500 gan gynnwys TAW a’r holl gostau a threuliau. Disgwylir i’r dyfynbris fod yn gystadleuol, ac os yn bosib, dylai gynnig amrywiaeth o opsiynau cost.

 

Noder os gwelwch yn dda bod disgwyliad i deithio i swyddfa Llenyddiaeth Cymru yng Nghaerdydd ac i’r CCB. Dylid cynnwys pob cost gysylltiedig yn eich dyfynbris.

 


Amserlen & Cerrig Milltir

 

Dyddiad cau i gynnig dyfynbris: dydd Gwener 31 Ionawr 2020 erbyn 12.00 (hanner dydd)

Cyfarfod paratoi ar gyfer yr archwiliad: Mawrth 2020

Dyddiad dechrau’r cytundeb Cyflogres: 1 Ebrill 2020

Archwiliad Llenyddiaeth Cymru ar gyfer 2019/20: Mehefin 2020

Cwblhau’r drafft terfynol o’r datganiadau ariannol a chanfyddiadau’r archwiliad: 7 Awst 2020

Cyflwyno’r datganiadau ariannol a chanfyddiadau’r archwiliad: Medi 2020

Anfon y datganiadau ariannol at Dŷ’r Cwmnïau a’r Comisiwn Elusennau: 31 Rhagfyr 2020

 


Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Emma Richards, Swyddog Cyllid: 029 2047 2266 / emma@llenyddiaethcymru.org

Literature Wales