Dewislen
English
Cysylltu

Gwaith Comisiwn i Awduron gan Llenyddiaeth Cymru – Dyddiad Cau 15 Ebrill

Cyhoeddwyd Mer 1 Ebr 2020 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Mae swyddfeydd Llenyddiaeth Cymru ar gau am y tro, a rhan helaeth o’n gweithgaredd wedi ei ohirio. Serch hynny, mae ein hymrwymiad i ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron a dathlu diwylliant llenyddol Cymru mor gadarn ac erioed.

Rydym yn falch o gyhoeddi cyfle i awduron llawrydd wneud cais i greu a chyflawni gweithiau comisiwn am ffi, ar ffurf cynnyrch neu brosiectau digidol. Dyma’r rownd comisiynu cyntaf. Caiff y rownd nesaf ei gyhoeddi ar wefan Llenyddiaeth Cymru ac ar ein rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol maes o law.

Rydym yn ymwybodol iawn ein bod yn wynebu cyfnod eithriadol o bryderus, a hynny yn nhermau ein hiechyd a’n llesiant meddyliol a chorfforol fel unigolion a chymunedau, ac yn arbennig felly i’r rheini sy’n dibynnu ar incwm llawrydd. Pwrpas y galwad agored hwn yw galluogi awduron llawrydd i barhau i dderbyn gwaith â thâl yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd. Yn ogystal, bydd y gwaith a gomisiynwyd yn diddanu, ysbrydoli ac yn addysgu cynulleidfaoedd creadigol, egin awduron, plant a chyfranogwyr ledled Cymru.

Dyddiad Cau i Fynegi Diddordeb:
12.00pm (hanner dydd) ar ddydd Mercher 15 Ebrill

Beth sydd ar gael?

Mae 10 comisiwn gwerth £500 ar gael.

Gall awduron wneud cais am un comisiwn yn unig. Gellid gwneud cais fel unigolyn, mewn parau, neu fel grŵp.

 

Meini Prawf

Mae unrhyw awduron llawrydd sy’n byw yng Nghymru yn gymwys ar gyfer y cyfle hwn.

Caiff y canlynol eu blaenoriaethu:

  • Y rheiny sy’n uniaethu gydag o leiaf un o’r Nodweddion y Cleientiaid a Dargedir, sef y canlynol: unigolion o gefndiroedd incwm isel; unigolion o gefndiroedd BAME; unigolion ag anabledd neu salwch (meddyliol a chorfforol)
  • Y rheiny sydd heb dderbyn ffi gan Llenyddiaeth Cymru yn y ddeufis diwethaf
  • Y rheiny nad ydynt yn derbyn unrhyw nawdd neu ffi reolaidd gan Llenyddiaeth Cymru

Mae modd darllen Cynllun Strategol Llenyddiaeth Cymru yma. Rydym yn argymell i chi ei ddarllen cyn cyflwyno eich cais.

Sut i wneud cais

Islwythwch y ddogfen isod am ragor o wybodaeth am y cyfle hwn, ac am gyfarwyddiadau llawn am sut i wneud cais.

 

Llenyddiaeth Cymru

Galwad Agored - Gwaith Comisiwn i Awduron 1.4.2020 (Word)
Iaith: WelshMaint: 150KB
Galwad Agored - Gwaith Comisiwn i Awduron 1.4.2020 (PDF)
Iaith: WelshMaint: 615KB