Dewislen
English
Cysylltu

Gŵyl Llên Plant Caerdydd 2019

Cyhoeddwyd Gwe 15 Chw 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Yr Awduron gorau, gweithdai ysgrifennu creadigol a sesiynau crefft: chwi lyfrbryfed iau byddwch yn barod ar gyfer Gŵyl Llên Plant Caerdydd 2019

Caiff llyfrbryfed ifanc eu hysbrydoli a’u diddanu gan griw nodedig o awduron a darlunwyr unwaith eto y gwanwyn hwn, wrth i Ŵyl Llên Plant Caerdydd ddychwelyd i’r brifddinas dros ddau benwythnos ym mis Mawrth ac Ebrill (Dydd Sadwrn 30 Mawrth – Dydd Sul 7 Ebrill).

Mae’r ŵyl arobryn hwn yn cynnwys dros 50 o ddigwyddiadau gan gynnwys gweithdai ysgrifennu, darlleniadau llyfrau, gweithgareddau crefft a gemau ar draws lleoliadau mwyaf eiconig Caerdydd megis Castell Caerdydd, Neuadd y Ddinas a Llyfrgell Ganolog Caerdydd.

Wedi ei anelu at blant 3 i 11 oed, mae’r ŵyl yn dathlu llenyddiaeth mewn ffordd hwyliog a dychmygus ac yn anelu creu darllenwyr oes.

Mae rhaglen yr ŵyl yn cynnwys rhestr ysbrydoledig o bobl gan gynnwys: yr awdur arobryn Manon Steffan Ros, a fydd yn cynnal gweithdy ysgrifennu creadigol ac yn trafod ei chyfrol sy’n rhoi lle amlwg i chwaraewr ganol cae rhyngwladol, Joe Allen; cyflwynydd BBC Wales, Lucy Owen, fydd yn sôn am ei llyfr The Sea House; hanesydd teledu Lucy Worsley OBE a fydd yn cyflwyno byd gwallgof ac enwog Lady Mary, merch Harri VIII.

Bydd yr ŵyl yn cynnal nifer o weithdai crefft ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg, sesiynau darllen a sesiwn arbennig gyda’r artist preswyl ac awdur Ble Mae Boc, Huw Aaron, er mwyn creu creaduriaid mytholegol a chomics anghenfilaidd.

Fel un sy’n dod o deulu o lyfrbryfed a chael ei fagu yn dwdlo a darllen, dwedodd Huw fod talp helaeth o’i atgofion cynnar o flaen llyfr neu’n rhoi pen ar bapur: “Dwi wrth fy modd yn gweld plant (a rhieni) wedi eu cyffroi cymaint â mi am ddarllen! Mae’r Ŵyl yn rhoi’r cyfle i blant gwrdd â’u hoff awduron a darlunwyr nid yn unig i ddysgu mwy am yr ysbrydoliaeth i’r storïau maen nhw’n eu hysgrifennu, ond hefyd er mwyn dangos eu bod nhw yn bobl go iawn – a bod creu bywoliaeth o adrodd straeon yn bosibl. Neges bwysig a fydd gobeithio yn ysbrydoli ymwelwyr i fwrw ymlaen a’u hysgrifennu a’u darlunio eu hunain.”

Mae uchafbwyntiau eraill yn yr ŵyl yn cynnwys digwyddiad arbennig gydag Ade Adepitan – Paralympiad a Chyflwynydd Teledu ac awdur ei gyfrol ddiweddaraf Amazing Ade-ventures! Wrth drafod ei yrfa fel awdur plant, dwedodd Ade: “Ro’n i’n caru darllen yn blentyn ac mae gwyliau llenyddiaeth yn ffordd wych o ddenu plant at lyfrau.”

Mae Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd 2019, sydd yn ŵyl sydd wedi hen sefydlu, yn hwyl i’r teulu cyfan gyda dros wythnos o ddigwyddiadau Cymraeg a Saesneg yn cael eu cynnal ar draws y ddinas. Am ragor o wybodaeth ac i brynu tocynnau, ewch i www.gwylllenplantcaerdydd.com  www.cardiffkidslitfest.com

Ymunwch â’r sgwrs ar Twitter, Facebook ac Instagram GwylLlenPlant / CDFKidsLitFest