Dewislen
English
Cysylltu

Her Wythnos Llyfrgelloedd i blant Cymru

Cyhoeddwyd Llu 7 Hyd 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Eloise Williams yn agor llyfrgell Ysgol Parc Jiwbilî yng Nghasnewydd © Llenyddiaeth Cymru / Camera Sioned

Mae’r Children’s Laureate Wales, Eloise Williams wedi herio plant Cymru i rannu eu cariad at lyfrgelloedd i ddathlu Wythnos Llyfrgelloedd 2019 (7-12 Hydref).

Yr her yw gorffen y frawddeg Dwi’n caru llyfrgelloedd oherwydd…’ a’i rhannu ar rwydweithiau cymdeithasol. Mae croeso mawr i blant rannu fideos, lluniau, animeiddiadau, cerddi a llythyrau yn ateb y frawddeg hefyd.

Bydd Eloise yn dewis ei hoff ymgais ar 12 Hydref a bydd yn derbyn pecyn llyfrau gan Firefly Press a llyfrau nodiadau arbennig Children’s Laureate Wales ar gyfer y dosbarth cyfan.

Dywedodd Eloise:

Pan oeddwn yn saith oed, eisteddais mewn cadair goch gyfforddus yn fy llyfrgell a theithio i Narnia. Rhoddodd fy llyfrgell ddychymyg, dewrder a hud i mi. Ni fyddwn yn awdur heb lyfrgelloedd. Dwi’n edrych ymlaen yn arw at glywed beth mae llyfrgelloedd yn ei olygu i blant Cymru!

Dyma fideo a ffilmiwyd yn Ysgol Gynradd Saundersfoot i lansio’r her:

 

Cofiwch dagio Children’s Laureate Wales, Llenyddiaeth Cymru ac Wythnos Llyfrgelloedd am y cyfle i ennill y gwobrau.

 

Twitter:                @Laureate_Wales / @LitWales / @LlenCymru / @librariesweek

Facebook:           Llenyddiaeth Cymru / Literature Wales / Libraries Week

Instagram:           llencymru_litwales / librariesweek

Hashtags:             #LaureateWales / #LibrariesWeek / #WythnosLlyfrgelloedd