Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Ionawr

Cyhoeddwyd Maw 1 Ion 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Blwyddyn newydd dda! Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Awdur Preswyl Cymru

Mae gwobr flynyddol Awdur Preswyl Cymru yn gynllun newydd clodwiw – sy’n werth £12,000 i’r enillydd – i gefnogi gwaith llenyddol newydd i’w ddarlledu ac ar gyfer theatr. Yn ystod cyfnod yr enillydd fel Awdur Preswyl Cymru, fydd yn para blwyddyn, bydd yn cael dau gyfnod preswyl yn olynol yn ogystal â chyfle i weithio gyda BBC Studios, cynhyrchwyr teledu annibynnol a National Theatre Wales.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bbc.co.uk/writersroom/opportunities/wales-writer-in-residence

 

Eisteddfodau Amrywiol

Mae nifer o gystadlaethau llenyddol ar gael mewn amryw o Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr dyddiadau cau diweddaraf gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: Dyddiadau Cau Ionawr 2019

 

BBC Writersroom Script Room – 7 Ionawr

Mae’r Script Room ar agor rhwng dydd Llun 10 Rhagfyr a dydd Llun 7 Ionawr, 5.00 pm, ac yn derbyn sgriptiau dramâu (teledu, ffilm, radio, llwyfan neu arlein).

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bbc.co.uk/writersroom/opportunities/script-room 

 

Cystadleuaeth Farddoniaeth Shepton Mallet – 13 Ionawr

Thema’r gystadleuaeth hon yw’r Eirlys / Lili Wen Fach neu waith James Allen. Mae ffi fechan o £4 er mwyn cynnig cerdd ar gyfer y category 18 oed a throsodd, ond mae’r categorïau dan 11 a rhwng 12 – 17 mlwydd oed am ddim.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.sheptonsnowdropfestival.org.uk/poetry-competition.html

 

Ysgoloriaethau Artist a-n – 14 Ionawr

Mae a-n The Artists Information Company yn cynnig dros 50 o ysgoloriaethau rhwng £500 – £1,500 i aelodau sy’n artistiaid ac yn drefnwyr gweithgareddau celfyddydol ar gyfer cyfleoedd datblygu proffesiynol yn 2019.

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.a-n.co.uk/about/a-n-artist-bursaries-2019/

 

Gwobr Llyfr y Flwyddyn – 16 Ionawr

Mae Llenyddiaeth Cymru yn derbyn ceisiadau ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019. Y dyddiad cau yw dydd Sadwrn 1 Rhagfyr 2018 gyda dyddiad cau estynedig o 16 Ionawr 2019 ar gyfer llyfrau a gyhoeddwyd rhwng 1 – 31 Rhagfyr 2018.

Am ragor o wybodaeth ewch i: http://www.literaturewales.org/lw-news/wales-book-of-the-year-2019-open-for-submissions/

 

National Theatre Wales: Radical Creatures – 18 Ionawr

Yn eu menter newydd o’r enw Radical Creatures mae National Theatre Wales yn gwahodd artistiaid benywaidd Cymreig i gyflwyno syniadau anghyffredin ar gyfer perfformiadau byw. Yn benodol, maent yn chwilio am syniad gwreiddiol sy’n cyfleu’r profiad o fod yn ferch yn y Gymru gyfoes.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.nationaltheatrewales.org/ntw-projects/radical-creatures/

 

Cystadleuaeth Farddoniaeth: Celfyddydau Anabledd Cymru – 21 Ionawr

Croesewir ceisiadau ar y thema: ‘Ar y Dibyn’. Bydd y gerdd fuddugol yn derbyn taleb gan Llenyddiaeth Cymru i’w wario ar gwrs yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un gydag anabledd dros 16 oed sy’n byw yng Nghymru ac yn aelod o Celfyddydau Anabledd Cymru.

Os nad ydych chi’n aelod, gallwch ymuno yma: https://www.disabilityartscymru.co.uk/cy/amdanom-ni/ymaelodi/

 

Gwobrau New Welsh Writing – 4 Chwefror

Mae’r gwobrau hyn yn dathlu llyfrau nad ydynt wedi eu cyhoeddi yn Saesneg. Gall ceisiadau eleni amrywio ar draws y categorïau, o ffeithiol greadigol i nofela – oll wedi eu gosod yng Nghymru neu gyda thema Cymreig.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.newwelshwritingawards.com/

 

Gwobr Ysgrifennu am Fywyd – 1 Chwefror 2019

Am ddim i ymgeisio, nod y Wobr yw dod o hyd i’r Ysgrifennu am Fywyd gorau gan egin awduron o ar draws y DU. Mae’r Wobr yn diffinio Ysgrifennu am Fywyd fel ‘bwriedir ei fod yn wir’, sy’n adlewyrchu taith neu brofiadau bywyd rhywun ac sydd ddim yn ffuglen. Y beirniaid yw Colin Grant, Inua Ellams (Tiwtor Tŷ Newydd 2019) a Ros Barber.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.spreadtheword.org.uk/projects/life-writing-prize/

 

Art Connects Us, Cyngor Prydeinig – 8 Mawrth 2019

Mae’r Cyngor Prydeinig yn anelu at gynyddu cysylltiadau rhwng sectorau creadigol y DU a gweithwyr creadigol proffesiynol ifanc yn Affrica Is-Sahara. Maent yn galw am ddatganiadau o ddiddordeb gan sefydliadau celfyddydol / curaduron / rhaglenwyr celfyddydol yn y DU i deithio i Affrica Is-Sahara i gysylltu â’r sectorau celfyddydol cyfoes lleol, ac ymgymryd â’u hymchwil proffesiynol eu hunain i gael ei rannu â sector ehangach yn y DU yn eu maes dewisol.

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://literature.britishcouncil.org/assets/Call-for-Expressions-of-Interest-Art-Connects-Us-2019-DEC.pdf

 

Gwobr Genedlaethol Stori Fer y BBC 2019 – 11 Mawrth 2019

Mae Gwobr Genedlaethol Stori Fer y BBC gyda Phrifysgol Caergrawnt yn galw am geisiadau, gyda’r darlledwr Nikki Bedi yn cadeirio’r panel beirniadu ar gyfer 2019. Mae’r panel yn cynnwys Richard Beard, Daisy Johnson, Cynan Jones, Di Speirs, ac eraill.

Am ragor o wybodaeth ewch i: http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/9sv29fKqQrSTQWndd7Z9pq/the-bbc-national-short-story-award-2019-with-cambridge-university

Literature Wales