Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Gorffennaf 2019

Cyhoeddwyd Llu 1 Gor 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Eisteddfodau – amrywiol

Mae amryw o gystadlaethau llenyddol yn cael eu cynnal mewn Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr gyfredol o ddyddiadau cau gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: Dyddiadau Cau Gorffennaf ac Awst 2019

 

Encil Awduron Nant – Mis Gorfennaf ymlaen

Croeso i Nant; hen fwthyn Gradd II* sydd wedi ei ail gynllunio’n arbennig ar gyfer encilion ysgrifennu. Wedi ei leoli ar safle Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, mae’r bwthyn hunan-arlwyo yma yn darparu hafan gyffyrddus a thawel i unrhyw un sydd angen canolbwyntio ar waith ar y gweill, ychwanegu’r manylion olaf un i’ch gwaith ysgrifennu, neu i ailgynnau eich creadigrwydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.tynewydd.cymru/nant/

 

Children’s Laureate Wales – 11 Gorffennaf

Mae Children’s Laureate Wales yn rôl newydd a reolir gan Llenyddiaeth Cymru. Cyhoeddwyd Cynllun Strategol newydd (2019-2022) y cwmni yr wythnos diwethaf, sy’n nodi fod Plant a Phobl Ifanc yn un o’i brif flaenoriaethau. Rôl Children’s Laureate Wales bydd i ymgysylltu ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth yn ogystal â bod yn lysgennad cenedlaethol dros Gymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/galwad-childrens-laureate-wales/

 

Galwad am geisiadau: Cynllun Nawdd Llên er Lles – 12 Gorffennaf

Mae Cynllun Nawdd Llên er Lles yn cynnig cymorth ariannol a hyfforddiant i awduron ac artistiaid i ddyfeisio a chyflawni cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol gwreiddiol yn y gymuned. Dylai pob prosiect gael ei ddyfeisio gan awdur/artist gyda grŵp arbennig mewn golwg.

Gellir lleoli’r gweithdai yn unrhyw ran o Gymru. Rydym yn croesawu ceisiadau am weithgaredd yn yr ardaloedd canlynol yn arbennig: Sir Gâr, Ceredigion, Sir Fflint, Sir Fynwy, Powys a Wrecsam.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.llenyddiaethcymru.org/ein-prosiectau/cynllun-nawdd-llen-er-lles/

 

Gwobr Nofel Fitzcarraldo Editions – 15 Gorffennaf

Bydd y beirniaid yn edrych am nofelau sy’n archwilio ac yn ehangu posibiliadau’r ffurf, sy’n arloesol ac yn ac yn ddychmygol eu harddull, a sy’n mynd i’r afael â themâu sy’n berthnasol i’r byd yr ydym yn byw ynddo. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr o £3,000 ar ffurf taliad cychwynnol ar gyfer cyhoeddi’r gyfrol gyda Fitzcarraldo Editions.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://fitzcarraldoeditions.com/prizes/novel-prize

 

The Atlanta Review – 15 Gorffennaf

Mae Agnes Meadows yn olygydd gwadd i rifyn nesaf yr Atlanta Review, antholeg farddoniaeth a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn sy’n dathlu 25 mlynedd o gyhoeddi eleni. Ar gyfer y rhifyn hwn, mae’r ffocws daearyddol ar gerddi gan awduron o Gymru ac o Gernyw.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y neges gan Agnes Meadows yma: Atlanta Poetry Review

 

Galwad am geisiadau: Artistiaid-Hyfforddwyr – 22 Gorffennaf

Mae ArtWorks Cymru yn awr yn gwahodd artistiaid i’w cyflwyno eu hunain i fod yn rhan o ddatblygiaid Llwybr Hyfforddi Artistiaid ArtWorks Cymru. Caiff y Llwybr Hyfforddiant Artistiaid ei ddatblygu i gefnogi artistiaid cyfranogol llaw-rydd yng Nghymru i ddatblygu eu hymarfer a bydd yn canolbwyntio ar ddialog un i un rhwng artist-hyfforddwr ac artist-hyfforddai lle gall yr hyfforddai ymchwilio eu hymarfer, uchelgeisiau, anghenion a photensial.

Rydym yn awr yn edrych am bump artist-hyfforddwr i gymryd rhan yn ein hencil hyfforddiant lle byddwn yn datblygu’r rhaglen hyfforddiant mewn cysylltiad â Courtney Boddie o’r New Victory Theatre, Efrog Newydd. Bydd pob artist wedyn yn hyfforddi pump artist arall i ddefnyddio’r rhaglen a ddatblygwyd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://artworks.cymru/artist-coaching-pathway

 

Gwobr Mo Siewcharran – 29 Gorffennaf

Hoffai Gwobr Mo Siewcharran glywed gennych chi os ydych chi’n awdur gyda syniad gwych, ac mae gennych chi 3 pennod gyntaf nofel wedi eu cwblhau. Cyflwynwch os ydych chi’n 18 neu’n hyn, o gefndir BAME, yn byw yn y DU a heb eto gael cytundeb llyfr gyda chyhoeddwr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://pages.littlebrown.co.uk/the-mo-siewcharran-prize/

 

Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe – Cymrodoriaethau Creadigrwydd 2019/20 – 30 Gorfennaf

Gan ddechrau ym mis Hydref 2019, mae Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe’n cynnig dwy Gymrodoriaeth Creadigrwydd ar gyfer artistiaid proffesiynol sy’n ymarfer mewn unrhyw gyfrwng (gan gynnwys ysgrifenwyr, artistiaid gweledol, perfformwyr, gwneuthurwyr, cerddorion ac eraill) i greu gwaith newydd wedi’i ysbrydoli gan yr ymchwil academaidd arloesol a wneir yn y Brifysgol.

Mae pob cymrodoriaeth 12 mis o hyd yn cynnwys grant gwerth £10,000 (ynghyd â threuliau llety hyd at £12,000) i’w dalu mewn tri rhandaliad drwy gydol blwyddyn y gymrodoriaeth. Bydd pob un o’r Cymrodorion Creadigrwydd yn ymwneud â phrosiect ymchwil penodol, gan gydweithio â’r arweinydd academaidd a’i dîm i greu gwaith celf newydd i’w gyflwyno, ei berfformio neu ei arddangos ym mis Rhagfyr yn dilyn cyfnod y gymrodoriaeth.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.swansea.ac.uk/cy/sefydliad-diwylliannol/creadigrwydd/cymrodoriaethau-creadigrwydd/

 

 

 

Literature Wales