Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd mis Mehefin 2019

Cyhoeddwyd Llu 3 Meh 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Eisteddfodau – amrywiol

Mae amryw o gystadlaethau llenyddol yn cael eu cynnal mewn Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr gyfredol o ddyddiadau cau gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: Dyddiadau Cau Mehefin 2019

 

Gwobr Bruntwood am Ysgrifennu Drama – 5 Mehefin

Mae’r Bruntwood Prize for Playwriting ar agor hyd at 6.00 pm, 5 Mehefin 2019. Trefnir y wobr mewn partneriaeth rhwng y Royal Exchance Theatre, Manceinion a chwmni eiddo Bruntwood. Mae’r Wobr yn rhoi cyfle i awduron o unrhyw gefndir a phrofiad i ddanfon dramâu (sydd eto i’w perfformio) i gael eu beirniadu gan banel o arbenigwyr y maes, am gyfle i ennill rhan o’r wobr sydd werth £40,000.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.writeaplay.co.uk/

 

Gwobr Stori Fer BAME y Guardian + 4th Estate – 7 Mehefin

Cystadleuaeth stori fer (hyd at 6000 o eiriau) ar gyfer awduron du, Asiaidd, a chefndir ethnig lleiafrifol sy’n byw yn y DU neu Iwerddon ac yn 18 mlwydd oed neu’n hyn. Bydd yr enillydd yn derbyn £1000, gweithdy cyhoeddi un diwrnod â 4th Estate, a caiff ei stori ei gyhoeddi ar wefan y Guardian.

Am wybodaeth bellach ewch i: http://www.4thestate.co.uk/prize-2/

 

Gwobr Farddoniaeth Bread and Roses 2019, dan nawdd Unite – 14 Mehefin

Mae’r wobr hon yn cynnig 5 gwobr ariannol o £100 yn ogystal â blodeugerdd o’r cerddi buddugol i’w gyhoeddi cyn ddiwedd y flwyddyn. Yn ogystal, mae’n cynnig cyfle mentora ar gyfer awduron sydd heb eu cyhoeddi. Bydd hyd at dri yn cael eu partner gyda bardd profiadol (wedi eu cyhoeddi), fydd o gymorth wrth iddynt gynhyrchu eu casgliad cyntaf.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.culturematters.org.uk/index.php/arts/poetry/item/3002-bread-and-roses-poetry-award-2019

 

Gwobr Ysgrifennu Newydd Wasafiri y Frenhines Mary – 28 Mehefin

Mae’r fenter a gafodd ei ail-frandio yn ddiweddar fel Gwobr Ysgrifennu Newydd Wasafiri y Frenhines Mary yn gwobrwyo awduron o ar draws y byd o fewn tri chategori: Barddoniaeth, Ffuglen ac Ysgrifennu Bywyd. Bydd enillwyr pob categori yn derbyn nawdd ariannol a bydd ei gwaith yn cael ei gyhoeddi yng nghylchgrawn Wasafiri.

Am wybodaeth bellach ewch i http://www.wasafiri.org/new-writing-prize/

 

Pwyllgor Rheoli y Society of Authors – 30 Mehefin

Gwahoddir aelodau’r Society of Authors yn gynnes iawn i ymgeisio neu i enwebu cyd-aelodau i sefyll i’w hethol i’r Pwyllgor Rheoli. Os ydych yn frwdfrydig, yn ddychmygus ac ymarferol, fe’ch gwahoddir i sefyll, beth bynnag yw eich cefndir neu eich arbenigedd. Mae’r Society of Authors yn awyddus i annog enwebiadau gan aelodau sydd â sgiliau a phrofiad nad sydd â chynrychiolaeth ar y Pwyllgor ar hyn o bryd. Am ragor o wybodaeth, ewch i:

https://www.societyofauthors.org/News/News/2019/April-2019/Elections-open-for-SoA-Management-Committee

 

Berlin Writing Prize 2019 – 30 Mehefin

Gwahoddir ceisiadau o bedwar ban y byd gan awduron cyhoeddedig ac awduron sydd heb eu cyhoeddi, yn genres ffuglen neu ffeithiol, hyd at 3,000 o eiriau ar thema “Y Syrcas”. Bydd yr enillydd yn derbyn preswyliad mis yng ngwesty Circus Hotel Berlin, a thocyn pedwar niwrnod ar gyfer Seminar Llenyddol y British Council yn 2020. Am ragor o wybodaeth, ewch i:

https://www.thereaderberlin.com/writingprize2019/

 

Green Stories Stage Play Competition 2019 30 Mehefin

Mae Green Stories yn chwilio am ddramâu llwyfan sy’n ymdrin ag adeiladu cymdeithas gynaliadwy. Cyfanswm gwobrau o £750, yn ogystal â chyfleoedd cynhyrchu.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.greenstories.org.uk/stage-play/

 

Gwyl Lyfrau PenFro – 1 Gorffennaf

Fel rhan o’r ŵyl, mae tri cystadleuaeth ysgrifennu: cystadleuaeth farddoniaeth, cystadleuaeth stori fer, a chystadleuaeth Drama Radio byr. Mae gwobrau yn cynnwys cyhoeddi gwaith mewn antholeg gan Parthian, a bydd y tri sy’n dod i’r brig yng nghystadleuaeth y ddrama fer yn cael eu golygu, eu perfformio yn yr ŵyl, yna eu recordio a’u golygu gyda cherddoriaeth ac FX a’u gosod ar wefan gŵyl PENfro. Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://penfrobookfestival.org.uk/competitions

Literature Wales