Dewislen
English
Cysylltu

Llenyddiaeth Cymru – Arolwg Rhanddeiliaid 2019

Cyhoeddwyd Mer 4 Rhag 2019 - Gan Literature Wales
© Taz Rahman

Wedi lansio ein Cynllun Strategol 2019-2022 yn gynt eleni rydym nawr yn ymgynghori â’r sector i ganfod barn parthed ein llwyddiant wrth ei weithredu.

Os ydych yn gyfranogwr, yn awdur, yn ddarllenydd, yn gwylio neu yn gwrando ar lenyddiaeth, yn bartner, yn gyflenwr, neu eich bod wedi derbyn cysylltiad gennym o fewn y 12 mis diwethaf, hoffwn dderbyn eich barn. Bydd eich adborth dienw yn cynnig sail wrth ddatblygu’n gweithgarwch a’n gweithrediadau ymhellach, ynghyd â’n cyfeiriad strategol.

 

Cliciwch yma i gwblhau’r Arolwg

 

Bydd yn cymryd tua 15 munud i’w gwblhau. Diolch yn fawr i chi am eich amser.

Noder os gwelwch yn dda: dyddiad cau’r arolwg yw 5.00 pm, 18 Rhagfyr 2019.

Literature Wales