Dewislen
English
Cysylltu

Llenyddiaeth Cymru yn cyflwyno: Encil Awduron Nant

Cyhoeddwyd Gwe 31 Mai 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru gyhoeddi’r newyddion y bydd ein Encil Awduron newydd sbon, Nant, yn agor ei ddrysau ar 1 Gorffennaf eleni.

Wedi ei leoli ar safle Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, mae’r hen fwthyn Gradd II* wedi ei ail-gynllunio’n arbennig ar gyfer encilion ysgrifennu. Bydd y bwthyn hunan-arlwyo yma yn darparu hafan gyffyrddus a thawel i unrhyw un sydd angen canolbwyntio ar waith ar y gweill neu ailgynnau eu creadigrwydd.

Mae Nant yn cynnwys: cegin fawr fodern, dwy ystafell wely ddwbl â gwelyau a desgiau ysgrifennu mawr, ystafell ymolchi, Wi-Fi, ac mae ardal eistedd glyd yn aros amdanoch yn y lolfa ar ôl diwrnod hir o ysgrifennu. Bydd lluniau o’r bwthyn ar ei newydd wedd ar gael ddiwedd mis Mehefin, neu am luniau o Dŷ Newydd a’r ardal cliciwch yma i ymweld â’n gwefan.

Bydd encilion ar gael am arosiadau tair noson (Gwener i Llun), pedair noson (Llun i Gwener), neu saith noson (Llun i Llun). Fel arfer, bydd gan ymwelwyr fynediad i erddi Tŷ Newydd, ein casgliadau llyfrgell eang, a bydd staff Llenyddiaeth Cymru bob amser ar gael i drafod ein rhaglenni a’n cyfleoedd Datblygu Awduron.

Hunan-arlwyo yw’r encilion, mae gan y bwthyn gegin fawr fodern gyda phopty, microdon, tegell a thostiwr. Tra fod cyrsiau preswyl yn digwydd yn y ganolfan, gall opsiynau arlwyo fod yn bosib am ffi ychwanegol. Gallwch gysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach.

Mae’r prisiau, sy’n cychwyn o £300, yn seiliedig ar un person yn aros i sicrhau eich bod yn derbyn y tawelwch a’r heddwch sydd ei angen i ganolbwyntio. Fodd bynnag mae dwy ystafell wely, ac os hoffech archebu lle i ddau bydd posib gwneud hynny am ffi ychwanegol fechan.

Bydd y bwthyn ar gael o 1 Gorffennaf 2019 ymlaen. Gallwch wirio dyddiadau, darllen cwestiynau cyffredin, ag archebu lle ar ein gwefan heddiw.
Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.tynewydd.cymru/nant
neu cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru ar: 01766 522 811 / tynewydd@llenyddiaethcymru.org

Tŷ Newydd