Dewislen
English
Cysylltu

Llenyddiaeth Cymru yn cyflwyno: Y Gadair Wag

Cyhoeddwyd Gwe 4 Awst 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyflwyno Y Gadair Wag, sioe farddoniaeth amlgyfrwng gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru sy’n edrych ar hanes Hedd Wyn o’r newydd, gan archwilio natur colled, ffiniau a hunaniaeth.

Cyfarwyddwyd y sioe gan Ian Rowlands ac mae’n cynnwys celf digidol ganyr artist Jason Lye.

Bydd y sioe ar daith yn ystod mis Medi 2017. Mae manylion y lleoliadau a sut i brynu tocynnau isod.

 

 

 

  • 15 Medi, 5.00 pm, Gŵyl Velvet Coalmine, Y Coed-duon: (Sioe amlieithog)
    Tocynnau: velvetcoalmine.com

 

 

 

  • 30 Medi, 7.30pm, Culturlann, Belffast (Sioe amlieithog). Tocynnau: 02890 964180 / www.culturlann.ie

 

Mae Y Gadair Wag yn rhan o brosiect Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss, a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru, ac a areinnir gan Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918.

Cliciwch yma i ddarnganfod mwy am Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss. 

 

www.cymruncofio.org / @cymruncofio

Barddoniaeth Colled