Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Mis Mai 2019

Cyhoeddwyd Mer 1 Mai 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Eisteddfodau – amrywiol

Mae amryw o gystadlaethau llenyddol yn cael eu cynnal mewn Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr gyfredol o ddyddiadau cau gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: Dyddiadau Cau Mai 2019

 

Grantiau bach ar gyfer digwyddiadau Cer i Greu yng Nghymru – 10 Mai

Gall grwpiau bach, nid er elw, sy’n galluogi i’w haelodau gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol creadigol, ymgeisio am hyd at £100 i gyfrannu tuag at gostau rhedeg digwyddiad yng Nghymru yn ystod Gŵyl Cer i Greu.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://getcreativeuk.com/

 

Tlws Pat Neill – 25 Mai

Cyflwynir Tlws Pat Neill i’r gerdd orau gan ddisgybl ysgol gynradd. Anogir ysgolion i alluogi pobl ifanc i lunio cerdd yn ystod oriau’r ysgol a than gyfarwyddyd athro er mwyn sicrhau dilysrwydd y gwaith. Gellir gyrru gwaith y disgyblion i’r gystadleuaeth ar ran yr ysgol. Mae cadair fechan hardd yw’r wobr flynyddol. Y testun eleni yw ‘fy ffrind gorau’ a’r beirniad yw Anni Llŷn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.barddas.cymru/tlws/tlws-pat-neill/

 

Tlws D. Gwyn Evans – 25 Mai

Cyflwynir Tlws D. Gwyn Evans yn flynyddol i fardd rhwng 16 a 25 oed sy’n cyflwyno’r gerdd orau i’r gystadleuaeth. Mae beirdd a phrifeirdd nodedig iawn wedi ennill y tlws hwn dros y blynyddoedd, gan gynnwys Eurig Salisbury, Osian Rhys Jones a Gruffudd Owen. Y testun eleni yw ‘Teimlad’ a’r beirniad yw Gruffudd Antur.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.barddas.cymru/tlws/tlws-d-gwyn-evans/

 

Tlws yr Ysgolion Uwchradd – 25 Mai

Cyflwynir Tlws yr Ysgolion Uwchradd i’r gerdd orau gan berson ifanc sy’n mynd i Ysgol Uwchradd. Cystadleuaeth agored yw hon, ac fe wahoddir ysgolion uwchradd ledled Cymru i annog eu disgyblion i gystadlu. Mae beirdd disglair iawn wedi ennill y tlws hwn dros y blynyddoedd gan gynnwys y Prifardd Guto Dafydd, Grug Muse, Gwennan Evans a Marged Tudur. Mae’r testun eleni yn agored, a’r beirniad yw Rhys Dafis.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.barddas.cymru/tlws/tlws-yr-ysgolion-uwchradd/

 

Cystadleuaeth Ysgrifennu’r Big Issue – 31 Mai

Mae’r Big Issue, Avon a HarperCollins yn cydweithio er mwyn dod o hyd i awdur trosedd a dirgelwch nesaf Prydain. Derbynnir ceisiadau gan unigolion ar draws y DU. Bydd yr enillydd yn derbyn cytundeb cyhoeddi gyda HarperCollins, a hynny ar gyfer dau lyfr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bigissue.com/competitions/big-issue-writing-competition-terms-conditions/

 

Gwobr Awduron The Creative Future – 2 Mehefin

Mae’r gystadleuaeth ar agor i awduron o’r DU sydd yn cael eu tangynrychioli – y rheini sy’n wynebu heriau oherwydd iechyd, iechyd meddwl, hunaniaeth neu sefyllfa gymdeithasol. Maent yn galw am geisiadau am farddoniaeth (hyd at 300 gair) a ffuglen (hyd at 2,000), a hynny ar y thema cartref (home).

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://literary.creativefuture.org.uk/creative-future-writers-award-how-to-apply/

 

Awdur Preswyl Cymru – 3 Mehefin

Gwahoddir awduron newydd ac awduron profiadol i ymgeisio ar gyfer y cynllun newydd hwn, sydd â’r nod o ddatblygu gyrfa awdur ar draws portffolio eang o wahanol gyfryngau, sy’n cynnwys cydnabyddiaeth ddarlledu. Caiff yr awdur buddugol fwrsariaeth o £12,000 er mwyn eu digolledu am y preswyliad blwyddyn o hyd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bbc.co.uk/writersroom/opportunities/wales-writer-in-residence

 

Gwobr Bruntwood am Ysgrifennu Drama – 5 Mehefin

Mae’r Bruntwood Prize for Playwriting ar agor hyd at 6.00 pm, 5 Mehefin 2019. Trefnir y wobr mewn partneriaeth rhwng y Royal Exchance Theatre, Manceinion a chwmni eiddo Bruntwood. Mae’r Wobr yn rhoi cyfle i awduron o unrhyw gefndir a phrofiad i ddanfon dramâu (sydd eto i’w perfformio) i gael eu beirniadu gan banel o arbenigwyr y maes, am gyfle i ennill rhan o’r wobr sydd werth £40,000.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.writeaplay.co.uk/

 

Gwobr Farddoniaeth Bread and Roses 2019, dan nawdd Unite – 14 Mehefin

Mae’r wobr hon yn cynnig 5 gwobr ariannol o £100 yn ogystal â blodeugerdd o’r cerddi buddugol i’w gyhoeddi cyn ddiwedd y flwyddyn. Yn ogystal, mae’n cynnig cyfle mentora ar gyfer awduron sydd heb eu cyhoeddi. Bydd hyd at dri yn cael eu partner gyda bardd profiadol (wedi eu cyhoeddi), fydd o gymorth wrth iddynt gynhyrchu eu casgliad cyntaf.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

http://www.culturematters.org.uk/index.php/arts/poetry/item/3002-bread-and-roses-poetry-award-2019

Literature Wales