Dewislen
English
Cysylltu

Ozzie y Gwalch ac Under Liberty Skies

Cyhoeddwyd Iau 20 Rhag 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Ym mis Tachwedd 2018 fe lansiwyd y llyfr Ozzie y Gwalch a’r ffilm Under Liberty Skies. Mae’r ddau yn deillio o brosiectau llenyddiaeth a chwaraeon gydag ysgolion cynradd Sea View a Townhill, Abertawe, a drefnwyd ar y cyd gan Llenyddiaeth Cymru ac Y Gweilch yn y Gymuned.

Bu’r disgyblion a’u rhieni yn mynychu sesiynau ysgrifennu creadigol wythnosol gyda’r awdur plant Mike Church yng nghartref y Gweilch, Stadiwm Liberty. Wedi eu hysbrydoli gan y Stadiwm a chyfarfod rhai o chwaraewyr Y Gweilch, bu’r cyfranogwyr yn brysur yn creu eu straeon eu hunain ar ffurf fideo a llyfr.

Gweithiodd Mike Church gyda disgyblion Ysgol Gynradd Sea View a’u rhieni er mwyn dychmygu stori masgot tîm rygbi’r Gweilch, Ozzie, a sut y daeth i’r rôl arbennig honno. Mae’r llyfr, Ozzie y Gwalch wedi ddylunio’n arbennig gan yr artist Dominic Twigg.

Mewn cyfres gyfochrog o weithdai, cydweithiodd Mike â’r gwneuthurwyr ffilmiau Natasha James i weithio gydag Ysgol Gymunedol Townhill ar gerdd ar ffurf ffilm sy’n darlunio diwrnod gêm yn Stadiwm Liberty o’r enw, Under Liberty Skies. Cyfansoddodd y grŵp y gerdd ac maent yn actio yn y ffilm sydd wedi ei chreu gan ddefnyddio technoleg sgrin werdd.

Galwch wylio Under Liberty Skies ar Vimeo yma.

Cynhaliwyd y gweithdai yn haf 2018, ac ym mis Tachwedd cafwyd digwyddiad dathliadol yn Stadiwm Liberty lle ymunodd sawl VIP â’r disgyblion a’u rhieni, gan gynnwys: un o chwaraewyr Y Gweilch, Bradley Davies; y Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod Cabinet dros Addysg, Gwelliant, Dysgu a Sgiliau; y Cynghorydd Mary Sherwood, Aelod Cabinet dros Gymunedau Gwell; a Rachel Moxey, Pennaeth Tlodi a’i Atal, Cyngor Abertawe.

Yn y digwyddiad cafodd y criw fwynhau darlleniad gan Mike Church o’r llyfr Ozzie y Gwalch, yna gwylio dangosiad cyntaf y ffilm Under Liberty Skies ar sgriniau mawr y stadiwm cyn gêm Y Gweilch yn erbyn Clwb Rygbi Zebre.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru:

“Rydym ni wedi cael modd i fyw yn cydweithio â Y Gweilch yn y Gymuned ar y cynlluniau hyn. Gallai cyfuno llenyddiaeth a chwaraeon fel hyn gael effaith bositif iawn ar hyder a hunan-werth unigolion, ac mae’r prosiectau wedi cael effaith bositif ar y cyfranogwyr ac ar rai o gymunedau Abertawe.”

Dywedodd Paul Whapham, Pennaeth gwaith Cymunedol – Rhanbarth y Gweilch:

“Rydym wedi gweld gwir wahaniaeth yn y disgyblion a’u rhieni rhwng dechrau’r prosiect a heddiw. Mae eu hyder wedi cynyddu, ac fe ddylent oll fod yn falch iawn o’r hyn maent wedi eu cyflawni. Mae’r rhaglen wedi cael effaith mawr iawn arnynt, a gobeithio y gallwn gydweithio ar weithgaredd tebyg er mwyn gallu cynnig y cyfle i hyd yn oed mwy o bobl.”