Dewislen
English
Cysylltu

Cystadleuaeth Farddoniaeth Premier League Writing Stars

Cyhoeddwyd Maw 6 Tach 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Beirniaid Cystadleuaeth Farddoniaeth Premier League Writing Stars
Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru yn ymuno â Rio Ferdinand, Olly Murs, Lauren Child a Joseph Coelho i feirniadu cystadleuaeth farddoniaeth Premier League Writing Stars
Dyddiad cau: Dydd Gwener 21 Rhagfyr 

Mae cystadleuaeth farddoniaeth Premier League Writing Stars yn dychwelyd am ei hail flwyddyn i ysbrydoli plant rhwng pump ac un ar ddeg oed i fod yn greadigol a chreu cerddi ar y thema Amrywiaeth.

Cefnogir yr ymgyrch, sy’n agored i bob ysgol gynradd yng Nghymru a Lloegr, gan sêr o fyd pêl-droed, adloniant a llenyddiaeth. Ymgeisiodd dros 25,000 o ddisgyblion i’r gystadleuaeth gyntaf y llynedd.

Yn ei hail flwyddyn, mae’r gystadleuaeth yn derbyn ceisiadau Cymraeg, a bydd Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru yn eu beirniadu. Mae’r panel beirniadu hefyd yn cynnwys y cyn-chwaraewr pêl-droed Rio Ferdinand, y canwr a’r cyfansoddwr Olly Murs, Awdur Llawryfog Plant Waterstones Lauren Child, a’r bardd Joseph Coelho. Bydd yr holl feirniadu’n cael ei oruchwylio gan Jonathan Douglas, Cyfarwyddwr National Literacy Trust.

Er mwyn ysbrydoli plant i gymryd rhan yn y gystadleuaeth mae Joseph Coelho wedi creu cerdd arbennig o’r enw ‘Beautifully different, wonderfully the same’. Mae Casia Wiliam wedi cyfieithu’r gerdd i’r Gymraeg.

   

Bydd ceisiadau’n cael eu beirniadu yn erbyn ystod o feini prawf yn cynnwys creadigrwydd, tôn a gwreiddioldeb. Cyhoeddir y cerddi buddugol mewn llyfr argraffiad-cyfyngedig. Mae gwobrau eraill yn cynnwys gweithdai ysgrifennu gan awduron ac ymweliadau gan Gwpan yr Uwch Gynghrair, yn ogystal â cherddi buddugol yn cael eu darllen gan rai o feirniaid y gystadleuaeth. Bydd y 1,000 o ysgolion cynradd cyntaf i anfon eu ceisiadau yn derbyn pecyn o lyfrau barddoniaeth sy’n cynnwys 12 cyfrol wahanol.

I ddarganfod rhagor ac am wybodaeth ar sut i gyflwyno cerdd, ewch i: plprimarystars.com

Dywedodd Bardd Plant Cymru, Casia Wiliam: “Pa ffordd well o ddathlu’r thema amrywiaeth na thrwy groesawu ceisiadau yn Gymraeg hefyd. Fy nod fel Bardd Plant Cymru yw cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn ffordd bywiog, deinamig a chyffrous. Mae cydweithio â ffrindiau o fyd chwaraeon ar brosiectau fel hyn yn sicr yn helpu i ehangu apêl a chyrhaeddiad llenyddiaeth.”

Cefnogir cystadleuaeth Premier League Writing Stars gan National Literacy Trust ac mae’n rhan o raglen addysg Premier League Primary Stars, sy’n ymgysylltu â thros 16,000 o ysgolion cynradd yng Nghymru a Lloegr.

Cyflwynir y cerddi trwy ysgolion, a hynny naill ai ar-lein neu drwy’r post. Mae gan athrawon tan Ddydd Gwener 21 Rhagfyr i gyflwyno gwaith eu disgyblion. Cyhoeddir yr enillwyr ym mis Mawrth 2019.