Dewislen
English
Cysylltu

Profi Tri Chyfandir gyda Bardd Cenedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd Gwe 3 Mai 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Llun: Rhys Llwyd

Yn mis Hydref 2018 fe fu Ifor ap Glyn yn teithio i Lithwania, Tsieina a Chamerŵn yn ei rôl fel Bardd Cenedlaethol Cymru ac cheir cyfle i gael blas ar y gwledydd drwy ei lygaid mewn cyfres o bodlediadau newydd gan BBC Radio Cymru.

Y mae naw podlediad 10 munud yr un yn y gyfres – tair pennod ar bob gwlad. Fe’u darlledwyr fel rhaglenni radio dros y Pasg ar BBC Radio Cymru, ond bellach gall gwrandawyr eu llwytho i’w ffonau a’u mwynhau unrhyw dro.

Gwahoddwyd Ifor ap Glyn i gymryd rhan mewn digwyddiadau a gwyliau llên rhyngwladol yn y dair gwlad ac meddai “Bu’n gyfle gwych i gyflwyno cerddi yn Gymraeg, a sôn am Gymru ledled y byd, ond ro’n i’n awyddus hefyd i ddysgu cymaint ag y medrwn i am rôl llenyddiaeth yn y gwledydd hynny. Be allwn ni ddysgu o hynny”

Mae’r gyfres i’w chanfod yma: https://www.bbc.co.uk/programmes/p0754kvy/episodes/player

Sefydlwyd cynllun Bardd Cenedlaethol Cymru yn 2005 ac fe’i reolir gan Llenyddiaeth Cymru. Mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn lysgennad diwylliannol ac yn rôl sy’n anrhydeddu rhai o’n hawduron mwyaf arloesol ac uchel eu parch. Mae’r Bardd Cenedlaethol yn cynrychioli’r ysgrifennu gorau o Gymru ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol, trwy arwain ymgyrchoedd yng Nghymru a pherfformio mewn digwyddiadau a gwyliau i godi proffil llenyddiaeth a llenorion o Gymru.

Penodwyd Ifor ap Glyn i’r rôl yn 2016.