Dewislen
English
Cysylltu

Disgyblion yn Serenu yn y Cystadlaethau Darllen Cenedlaethol

Cyhoeddwyd Iau 7 Meh 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Enillwyr BookSlam 2018, Ysgol Sant Baruc, gyda’r beirniaid Eloise Williams a Meinir Wyn Edwards

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Sant Baruc, Bro Morgannwg, eu coroni’n Bencampwyr 2018 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru.

Cynhaliwyd y rownd genedlaethol yn Aberystwyth yn ddiweddar, a gwelwyd cannoedd o ddisgyblion cynradd o bob cwr o Gymru’n cystadlu i fod yn bencampwyr cenedlaethol. Eu tasg oedd creu argraff ar y beirniaid mewn dwy rownd – sef trafodaeth am 10 munud, a chyflwyniad dramatig yn para 8 munud, yn seiliedig ar eu dewis o lyfrau.

Ar ôl diwrnod o gystadlu brwd, Ysgol Gynradd Sant Baruc, Bro Morgannwg, a ddyfarnwyd yn bencampwyr BookSlam, ar ôl iddynt greu argraff arbennig ar feirniad y trafodaethau gyda’u gwybodaeth am y nofel The Shiver Stone, gan Sharon Tregenza. Yn rownd y cyflwyniadau, fe wnaethant blesio’r beirniad gyda’u dehongliad o The Black Chair gan Phil Carradice.

Yn ystod y dydd, cafodd yr holl blant a’r athrawon gyfle hefyd i fwynhau hwyliog yng nghwmni’r awdur Dan Anthony.

Eleni, Meinir Wyn Edwards oedd yn beirniadu’r trafodaethau ac Eloise Williams oedd yn beirniadu’r cyflwyniadau.

Dywedodd Helgard Krause, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau: “Nod BookSlam yw cael plant o bob cwr o Gymru i ddarllen. Trwy ddadansoddi a pherfformio’r hyn maent wedi’i ddarllen, gallant ddefnyddio’u dychymyg i ddod â’r llyfrau’n fyw yn eu cyflwyniadau. Pleser o’r mwyaf oedd gweld y plant yn llawn brwdfrydedd yn ystod rownd genedlaethol BookSlam; hoffem ddiolch yn ddiffuant i’r trefnwyr ymroddedig am eu gwaith caled yn y rowndiau sirol, ac i’r athrawon a’r cefnogwyr eraill sy’n gwneud y digwyddiadau hyn yn bosibl.”

Cipiwyd yr ail safle gan Ysgol Gynradd Saundersfoot, Sir Benfro, a’r trydydd safle gan Ysgol Gynradd Cyfarthfa, Merthyr.

Diolch i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr – Gomer, Carreg Gwalch, y Lolfa, Firefly a Rily, gwahoddwyd pob plentyn a gymerodd ran yn y cystadlaethau i ddewis llyfr yn rhad ac am ddim i gofio am yr achlysur.