Dewislen
English
Cysylltu

Sgwad Sgwennu Tŷ Newydd: Llenyddiaeth Cymru yn lansio Sgwad genedlaethol newydd

Cyhoeddwyd Mer 11 Medi 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

O fis Medi 2019 ymlaen bydd Llenyddiaeth Cymru yn cynnal Sgwad ‘Sgwennu Tŷ Newydd – cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol i blant rhwng 10 a 14 mlwydd oed. Bydd yr awduron eiddgar hyn yn teithio o bob cwr o Gymru i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy i ddysgu wrth draed rhai o awduron gorau Cymru.

Cynhelir y gweithdy cyntaf ar ddydd Sul 22 Medi rhwng 11.00 am – 2.00 pm yng nghwmni Bardd Plant Cymru, Gruffudd Eifion Owen.

O’r Rhyl i’r Rhondda, o Hwlffordd i Harlech, o’r Drenewydd i Ddyfnant – mae croeso i unrhyw blant rhwng 10 a 14 oed sy’n mwynhau ysgrifennu ddod i’r sgwad. Mae llety ar gael i deuluoedd sy’n teithio o bell.

Ffi pob Sgwad unigol yw £10 a gellir cofrestru a thalu ar lein ar wefan Tŷ Newydd (fel arall, gellir talu â siec).

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni: 01766 522 811