Dewislen
English
Cysylltu

Sian Northey a Mab Jones yn ennill Gwobr RSL Literature Matters 2019

Cyhoeddwyd Iau 14 Maw 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Llun gan: Phil Gammon

Mewn digwyddiad yn y British Library ar ddydd Gwener 8 Mawrth, cyhoeddodd The Royal Society of Literature enwau’r rheiny sy’n derbyn Gwobr RSL Literature Matters 2019. Nod y gwobrau yw galluogi rhagoriaeth ac arloesi llenyddol, gan gynnig cefnogaeth ariannol i Awduron er mwyn ymgymryd â phrosiectau llenyddol newydd sydd yn ymestyn cyfranogiad llenyddiaeth. Y beirniaid eleni oedd Menna Elfyn, Abdulrazak Gurnah (cadeirydd) a Barney Norris.

 

Roedd yr awduron o Gymru, Sian Northey a Mab Jones, ymysg y derbynwyr eleni, yn ogystal â Will Eaves a Sophie Scott; Rosemary Harris; Winnie M Li a Clare Shaw; Alycia Pirmohamed a Jay G. Ying; a Gregory McCartney.

 

Bydd prosiect Mab Jones, At the City’s Edge: The Wetlands of Wales, yn dwyn ffrwyth fel podcast o gerddi, straeon a chelfyddyd sain fydd yn archwilio pwysigrwydd corstir Cymru, sydd bellach dan fygythiad. Mae Mab wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Cystadleuaeth Stori Fer Neil Gaiman gan y Word Factory a Gwobr Gorffa Geoff Stevens am Farddoniaeth. Mae Mab hefyd wedi derbyn Ysgoloriaeth i Awduron Llenyddiaeth Cymru ddwywaith.

 

Bydd prosiect Sian Northey, Straeon y Banc Bwyd / Food Bank Stories, yn ymwneud â chreu casgliad o straeon byrion, yn y Gymraeg ac yn Saesneg, yn seiliedig ar breswyliad mewn banc bwyd gan ddefnyddio techneg wedi ei fenthyg gan theatr verbatim. Mae Sian yn awdur, bardd a chyfieithydd llawrydd ac yn gweithio gan amlaf trwy’r Gymraeg. Mae ganddi ddiddordeb mawr yn y cysylltiad rhwng llenyddiaeth ac iechyd a llesiant. Mae Sian hefyd wedi derbyn dau o Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru ac yn ddiweddar bu’n tiwtora ar gwrs Mentora preswyl Llenyddiaeth Cymru yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Mae Gwobrau RSL Literature Matters yn llwyfan gwych i arddangos a rhannu ymarferion arloesol sydd yn ehangu cyrhaeddiad llenyddiaeth. Braf iawn yw gweld dau awdur o Gymru ymhlith yr enillwyr eleni, ac edrychwn ymlaen yn fawr at weld ffrwyth llafur eu prosiectau yn fuan.”

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan The Royal Society of Literature: https://rsliterature.org/2019/03/rsl-literature-matters-awards-2019-winners-announced/