Dewislen
English
Cysylltu

Siarad yn Uwch, Cael eich Clywed

Cyhoeddwyd Gwe 28 Medi 2018 - Gan Wales Arts Review

Glan yr Afon, Casnewydd

Dydd Sadwrn, 6ed o Hydref 2018

 

Eisiau rhyddhau eich creadigrwydd?  Ystyried gyrfa yn y celfyddydau neu’r cyfryngau?  Eisiau dweud wrth bobl am yr artistiaid, ffilmiau, cerddoriaeth a drama sy’n eich ysbrydoli?

 

Hoffai ‘Wales Arts Review’ gwahodd ysgrifennwyr ifanc, perfformwyr, artistiaid a cherddorion i gymryd rhan mewn diwrnod o weithdai a thrafodaethau bywiog i bobl ifanc 14 – 25 oed.  Mae Siarad yn Uwch, Cael eich Clywed hefyd ar gyfer ymarferwyr celfyddydau ieuenctid a chelfyddydau anabledd, myfyrwyr, beirniaid ifanc a blogwyr.

 

Bachwch ar y cyfle i rannu eich angerdd am y celfyddydau, a dysgu sut y gallwch weithio gydag ysgrifennwyr proffesiynol ac artistiaid i ddatblygu eich llais creadigol.

 

Cefnogir Siarad yn Uwch, Cael eich Clywed gan Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru, Taking Flight Theatre Co a Glan yr Afon gyda grant Cydrannu Cyngor Celfyddydau Cymru.

 

Lle: Glan yr Afon, Casnewydd, NP20 1HG

 

Pryd: Dydd Sadwrn, 6ed o Hydref 2018, 11yb – 6yh

 

Archebu:   Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad yma am ddim a darperir cinio i gyfranogwyr 14 – 25 oed.  Cysylltwch gyda phil@walesartsreview.org yn uniongyrchol i archebu eich lle.

 

Mynediad:  Mae Siarad yn Uwch, Cael eich Clywed yn ddigwyddiad ar gyfer pawb.  Mae ein canolfan yn hygyrch i gadeiriau olwyn a chroeswir unrhyw fath o gymorth symudedd.  Bydd cyfieithwyr BSL ar gael.  Cysylltwch â ‘Wales Arts Review’ i hysbysu’r trefnwyr o’ch anghenion cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.