Dewislen
English
Cysylltu

Swydd Wag: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Cyhoeddwyd Iau 4 Gor 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Llun © Pete Fowler / Llenyddiaeth Cymru

Dyddiad Cau: 1 Awst 2019, 5.00 pm

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Mae’r ganolfan yn rhan ganolog o waith Llenyddiaeth Cymru ac yn cyfrannu at y dair colofn weithgaredd yn ein Cynllun Strategol 2019-22.

Bydd y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu yn gweithio o Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, ac yn gyfrifol am greu a chydlynu cynllun marchnata gyda’r nod o gynyddu proffil y Ganolfan a’i gweithgareddau a chodi ffigyrau cyfranogiad a gwerthiant y cyrsiau.

Bydd y swyddog hefyd yn cynorthwyo tîm y ganolfan gyda rhaglennu gweithgareddau blynyddol, yn cynnwys trefnu a chyfathrebu cyrsiau ysgrifennu creadigol, cyrsiau ysgolion a digwyddiadau yn y gymuned.

Mae’r Swyddog hefyd yn arwain ar brosiectau cenedlaethol megis Her100Cerdd ac yn cydlynu datblygiadau a diweddariadau i Restr Awduron Cymru. Bydd disgwyl i’r swyddog ymgymryd â dyletswyddau lletygarwch yn cynnwys croesawu preswylwyr a rheoli digwyddiadau, yn achlysurol yn ystod oriau anghymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: Swyddi Gwag

Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod y swydd o flaen llaw, neu i ofyn am ragor o wybodaeth. Ffoniwch 01766 522 811 i siarad â Leusa Llewelyn neu e-bostiwch yn uniongyrchol Leusa@llenyddiaethcymru.org