Dewislen
English
Cysylltwch

TwLetterature yn ymweld â Chymru

Cyhoeddwyd Maw 8 Tach 2016 - Gan Llenyddiaeth Cymru
TwLetterature yn ymweld â Chymru
Trefnodd  Llenyddiaeth Cymru, mewn cydweithrediad â Head4Arts, i Pierluigi Vacceano, cyd-sefydlydd TwLetterature a Betwyll, ymweld â Chymru rhwng 3-6 Tachwedd fel rhan o brosiect Tandem Europe sy’n cael ei gyd-drefnu gan MitOst.

Fel rhan o’i ymweliad, arweiniodd Pierluigi dri gweithdy, un yn Llanheledd, Merthyr Tydfil a Chaerdydd ar Twletterature, sy’n defnyddio deinameg Twitter – rhannu a byrdra – er mwyn cysylltu cymunedau â darllen gan ailddyfeisio perthynas y darllenwyr â’r testun mewn modd hwyliog.https://www.twletteratura.org/2016/08/digital-reading-europe/

TwLetteratura yw un o’r 15 ymarferion da yn y llawlyfr  “Promoting Reading in the Digital Environment” a gyhoeddwyd gan yr Undeb Ewropeaidd ac ysgrifennwyd gan arbenigwyr darllen digidol o wledydd yr UE. Mae TwLetteratura yn defnyddio betwyll i hyrwyddo darllen digidol a chydweddiadol yn Yr Eidal ac Ewrop, mewn cydweithrediad â phawb sy’n cydnabod gwerth darllen, diwylliant a rhyddid mynegiad. Roedd y gweithdai yn:

  • Cyfuno darllen a chyfryngau cymdeithasol er mwyn archwilio technegau TwLetteratura.
  • Cysylltu â phrosiectau arall ar draws Ewrop.
  • Ymuno â’r prosiect ‘The Truce’ er mwyn darganfod hanesion ymfudwyr gan rannu straeon a sylwebaeth gymdeithasol.

“Croeso, TwLetteratura! Roedd ein profiad yng Nghymru yn ffantastig. Rhoddodd Llenyddiaeth Cymru a Head4Arts gyfle i ni rannu ein methodoleg er mwyn meithrin a hyrwyddo darllen a llenyddiaeth. Mae ein profiad, a brofwyd yn gyntaf yn yr Eidal yn 2012, yn awr ar gael drwy Betwyll sy’n App wedi’i adeiladu er mwyn cynyddu’r profiad o ddarllen gan ddatblygu a chysylltu â gwahanol gynulleidfaoedd. Bûm yn cyfarfod â rheolwyr celfyddydol, darllenwyr, llyfrgellwyr ac athrawon er mwyn cael adborth pwysig a chyfle i greu prototeip penodol wedi’i neilltuo i lenyddiaeth Gymreig.”

 – Pierluigi Vacceano

 

Rhyfeddod o fod yn rhan o’r rhaglen Tandem Ewrop yw’r ffaith fy mod yn cyfarfod ag unigolion arloesol sydd â syniadau anhygoel. Pan rannodd Pierluigi wybodaeth am TwLetterature gyda fi, sylwais pa mor ddefnyddiol y byddai yng Nghymru, felly rwyf wrth fy modd yn gallu trefnu’r gyfres yma o weithdai a gwyddais mai Llenyddiaeth Cymru byddai’r partner perffaith er mwyn rhoi pethau ar waith”.

 – Kate Strudwick

Mae Tandem Europe yn cefnogi cydweithrediadau newydd rhwng cyrff celfyddydol sy’n mynd i’r afael â heriau economaidd cymdeithasol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae dinasyddion a chymunedau o bob rhan o’r Undeb Ewropeaidd wedi cael eu heffeithio gan wahaniaethau cymdeithasol ac adlachau economaidd difrifol. Dyma gyfnod anodd i Ewrop, ond mae’n gyfnod llawn posibiliadau hefyd. Mae prosiectau anuniongred wedi dod i’r amlwg ym mhob rhan o’r UE. Maent yn dangos pŵer y dychymyg sydd ei hangen er mwyn canfod atebion a ffyrdd ffres o ymdrin â’r heriau cyfoes sydd yn ein cymdeithas. Mae’r mentrau diwylliannol eithriadol hyn yn darparu ystyr sylweddol i fywydau unigolion. Credwn eu bod hefyd yn gallu cychwyn prosesau arloesol cymdeithasol ac economaidd lletach.

Bydd Llenyddiaeth Cymru a Head4Arts yn archwilio prosiectau newydd er mwyn cysylltu pobl ar draw De Ddwyrain Cymru â thechnegau TwLetteratura. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post@llenyddiaethcymru.org neu info@head4arts.org.uk.

Uncategorized @cy