Dewislen
English
Cysylltu

Enillwyr Llyfr y Flwyddyn 2018

Cyhoeddwyd Maw 26 Meh 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Llun gan Camera Sioned

Mewn seremoni fawreddog yng Nghaerdydd ar nos Fawrth 26 Mehefin, cyhoeddwyd mai Blodau Cymru: Byd y Planhigion gan Goronwy Wynne sy’n cipio’r teitl Llyfr y Flwyddyn 2018. Trefnir y Wobr gan Llenyddiaeth Cymru, y Cwmni Cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru.

Gwahoddwyd Goronwy Wynne i’r llwyfan yn gyntaf i gasglu’r Wobr Ffeithiol Greadigol, cyn dychwelyd i dderbyn prif Wobr y noson sy’n cynnwys cyfanswm o £4,000 a thlws wedi’i gynllunio a’i greu gan yr artist Angharad Pearce Jones. Cyflwynwyd y Wobr i Goronwy gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC. 

Mae Blodau Cymru: Byd y Planhigion (Y Lolfa) yn gyflwyniad i holl blanhigion Cymru; eu hanes, a hanes y rhai a fu’n chwilio amdanynt. Trafodir eu henwau, eu dosbarthiad a’u cynefinoedd. Sonnir am ecoleg y planhigion – y rhai cyffredin a’r rhai prin, a gofynnir pam fod y peth a’r peth yn tyfu yn y fan a’r fan. Dyma gyfrol gynhwysfawr gan fotanegydd uchel ei barch sy’n rhoi planhigion Cymru mewn cyd-destun llenyddol a diwylliannol.

 

Enillwyr Categori

Gwobrwywyd deg enillydd yn Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn sy’n dathlu llyfrau mewn tri chategori yn y Gymraeg a’r Saesneg – barddoniaeth, ffuglen a ffeithiol greadigol.

Y gyfrol a ddaeth i’r brig yn y Wobr Ffuglen Gymraeg eleni yw Gwales gan Catrin Dafydd (Y Lolfa), nofel gyffrous a mentrus sydd wedi ei lleoli yng Nghymru y dyfodol agos, gan awdures brofiadol â llais unigryw.

Enillydd y Wobr Farddoniaeth Gymraeg yw Hywel Griffiths gyda Llif Coch Awst (Cyhoeddiadau Barddas), cyfrol afaelgar gan y Prifardd a’r daearyddwr sy’n dod â theulu, tirwedd, dŵr a daear ynghyd. Derbyniodd pob enillydd categori Wobr o £1,000.

Y gyfrol enillodd bleidlais Barn y Bobl Golwg 360 eleni yw Caeth a Rhydd (Gwasg Carreg Gwalch), cyfrol gyntaf o farddoniaeth yr academydd a’r golygydd Peredur Lynch.

Caiff y Gwobrau eu beirniadu gan banel annibynnol a benodir yn flynyddol. Ar y panel Cymraeg eleni mae’r ddarlledwraig a’r cyflwynydd Beti George; Prifardd Eisteddfod Genedlaethol 2016, Aneirin Karadog, a chyn-enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn, Caryl Lewis.

 

Y Gwobrau Saesneg

Prif enillydd y Wobr Saesneg eleni, ynghyd â Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias, yw Robert Minhinnick gyda’i gyfrol Diary of the Last Man (Carcanet). Dyma gyfrol sy’n canu marwnad i’r amgylchedd heb osgoi troi at wleidyddiaeth a gwneud i’r darllenydd feddwl am ei weithredoedd a’u heffaith ar ein planed. Cyflwynwyd y Wobr i Robert gan Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Phil George.

Enillydd y Wobr Ffuglen Saesneg yw Crystal Jeans gyda’i nofel Light Switches are my Kryptonite (Honno), ac enillydd y Wobr Ffeithiol Greadigol Saesneg yw M. Wynn Thomas gyda’i gasgliad o erthyglau, All that is Wales (Gwasg Prifysgol Cymru). Enillydd yr Wales Arts Review People’s Choice Prize yw Tristan Hughes a swynodd y cyhoedd gyda’i nofel Hummingbird (Parthian).

Mae’r panel beirniadu Saesneg eleni yn cynnwys y colofnydd, cynhyrchydd a’r awdur Carolyn Hitt; y bardd a’r golygydd Kathryn Gray; a’r awdur Cynan Jones, a enillodd wobr y BBC Short Story Award 2017.

Cyhoeddwyd yr enillwyr mewn Seremoni Wobrwyo yn Tramshed Caerdydd ar nos Fawrth 26 Mehefin yng nghwmni’r awduron ar y Rhestr Fer, eu gwesteion a’u cyhoeddwyr, beirniaid y wobr, partneriaid, ac aelodau o’r cyhoedd.

Mewn araith yn ystod y seremoni, dywedodd Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn: “Mae Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn ddigwyddiad hanfodol bwysig yng nghalendr diwylliannol Cymru. Mae’n angenrheidiol fod gennym Wobr cenedlaethol i lyfrau sy’n rhoi llwyfan hafal i’r ffurfiau llenyddol amrywiol ac i ddwy lenyddiaeth Cymru. Rydym yn credu’n gryf fod angen dathlu rhagoriaeth llenyddol, ac mae’r Wobr yn hon yn ategu hynny’n flynyddol. Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr!”

 

Cliciwch yma i wylio darlleniadau o’r llyfrau ar y rhestr fer Cymraeg

Cliciwch yma i wylio darlleniadau o’r llyfrau ar y rhestr fer Saesneg