Dewislen
English
Cysylltu

Menywod yn cymryd lle amlwg ar rhestrau fer New Welsh Writing Awards 2017

Cyhoeddwyd Gwe 5 Mai 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae New Welsh Review, ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth ac AmeriCymru, wedi cyhoeddi dwy restr fer ar gyfer y New Welsh Writing Awards 2017: Gwobr Prifysgol Aberystwyth am Atgofion a Gwobr AmeriCymru am Nofela.

Sefydlwyd y Gwobrau i hyrwyddo cyfrolau byr sy’n llai na 30,000 o eiriau, mewn categorïau cylchol sydd hyd yma wedi cynnwys ysgrifennu am natur, teithio ac atgofion, yn ogystal â’r nofela. Eleni, llenorion benywaidd sydd amlycaf yn rhestr fer y ddau gategori, gyda dwy fenyw ymhlith y tri sy’n cystadlu yn y categori Atgofion, a menywod yw pob un ar y restr fer y wobr Nofela.

Rhestr fer Gwobr Prifysgol Aberystwyth am Atgofion yw Catherine Haines, Mary Oliver a Adam Somerset tra bod canmoliaeth uchel i Maria Apichella, Liz Jones a Amanada ac Robert Oosthuizen.

Ar rhestr fer Gwobr AmeriCymru am Nofela mae Cath Barton, Nicola Daly a Olivia Gwyne tra bod canmoliaeth uchel i Rebecca Casson, Barbara de la Cuesta ac Atar Hadari.

Cyhoeddir yr enillwyr mewn digwyddiad arbennig yng Ngŵyl y Gelli ar 1 Mehefin 2017, lle bydd Gwen Davies, golygydd New Welsh Review, yn cyhoeddi canlyniad enillwyr yr atgofion a’r nofel, a bydd hefyd yn cyflwyno dehongliad ffilm byr o’r enillwyr, o waith Emily Roberts, sydd wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth. Bydd enillydd pob categori’n derbyn gwobr ariannol o £1,000, e-gyhoeddi gan New Welsh Review ar eu gwasgnod New Welsh Rarebyte, a beirniadaeth gadarnhaol gan yr asiant llenyddol blaenllaw Cathryn Summerhayes yn Curtis Brown. Yr ail wobr ym mhob categori yw cwrs preswyl wythnos o hyd yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yng Ngwynedd, a’r drydedd wobr yw arhosiad dros benwythnos yn Llyfrgell Gladstone yn Sir y Fflint. Bydd y chwe enillydd hefyd yn derbyn tanysgrifiad o flwyddyn i New Welsh Review. Yn ogystal, bydd New Welsh Review yn ystyried cyhoeddi gwaith yr enwebeion a gymeradwyir yn uchel a’r rhai ar y rhestr fer mewn rhifyn o’r cylchgrawn creadigol New Welsh Reader yngyhyd â ffi safonol gysylltiedig.

Noddir Gwobrau 2017 gan Brifysgol Aberystwyth, noddwr craidd a lletywr New Welsh Review, a chylchgrawn ar-lein a rhwydwaith cymdeithasol yr Unol Daleithiau AmeriCymru. Trefnir y Gwobrau mewn partneriaeth â Curtis Brown, Llyfrgell Gladstone a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ̂ Newydd.