Dewislen
English
Cysylltu

WriteNow 2020: Galwad am Geisiadau

Cyhoeddwyd Gwe 13 Maw 2020 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Mae Llenyddiaeth Cymru’n falch iawn o gefnogi WriteNow 2020, rhaglen datblygu awduron Penguin Random House, sydd yn chwilio am awduron o gefndiroedd sydd wedi eu tangynrychioli.

Mae’r Penguin Random House yn gwahodd ceisiadau ar gyfer WriteNow 2020, cynllun arobryn sy’n darganfod, meithrin a chyhoeddi awduron newydd. Mae’r rhaglen yn agored i unrhyw awdur heb eu cyhoeddi sydd wedi eu lleoli yn y DU neu Iwerddon sy’n dod o gefndir neu gymuned sydd wedi ei thangynrychioli.

Beth mae WriteNow yn ei gynnig?

Mae WriteNow yn cynnig cyfle i 150 awdur newydd o’r DU ac Iwerddon i gymryd rhan mewn gweithdy ‘Sut i gael eich cyhoeddi’ Penguin am ddim. Bwriad y gweithdai ydi darparu’r sgiliau, y gwybodaeth a’r ysbrydoliaeth sydd eu hangen ar gyfer dod yn awdur cyhoeddedig.

Yn ogystal, bydd cyfle i’r awduron sydd wedi eu dewis i gael eu hystyried ar gyfer cynllun blwyddyn o hyd, sy’n paru deg awdur talentog gyda golygydd o Penguin er mwyn gweithio ar eu gwaith ar y gweill.

Darganfyddwch fwy yma.

Yn ôl y rhai sydd wedi elwa o’r cynllun yn y gorffennol, cafwyd budd mawr o fod yn rhan ohono. Daw hyn i’r amlwg gan i 10 awdur sydd wedi bod yn rhan o’r cynllun gael cytundeb cyhoeddi â Penguin, am bod chwarter mynychwyr y gweithdai wedi derbyn cytundebau cyhoeddi gan gyhoeddwyr eraill, ac wrth i 98% nodi fod y cynllun wedi datblygu eu hyder hwy fel awduron.

Bydd y gweithdai am ddim yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y we, a bydd dyddiadau’r gweithdai yn cael eu cadarnhau gyda’r unigolion llwyddiannus.

Yn ôl Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru:

“Mae datblygu awduron yn un o brif feysydd gwaith Llenyddiaeth Cymru. Credwn fod cynrychiolaeth deg yn hanfodol ar gyfer dyfodol llenyddiaeth, ein cymdeithas, ein heconomi a’n diwylliant. Anogwn awduron Cymru i geisio am y cyfle unigryw hwn i ddatblygu eu crefft, i ddysgu mwy am y maes cyhoeddi, ac i rannu eu straeon a’r byd.”

Dyddiad cau’r ceisiadau yw Ddydd Sul 26 Ebrill 2020. Gofynnir i’r ceisiadau gynnwys 1000 o eiriau yn ogystal â disgrifiad o’r gwaith ar y gweill.

Darganfyddwch mwy am y cynllun, ac am sut i ymgeisio yma.

 

Competitions