Dewislen
English
Cysylltu

Y Cynulliad yn 20: cerdd gan Fardd Cenedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd Maw 7 Mai 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
I nodi 20 mlynedd ers datganoli yng Nghymru, mae Llenyddiaeth Cymru wedi comisiynu cerdd newydd gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru. Caiff y gerdd ei darllen am y tro cyntaf mewn digwyddiad arbennig yn y Senedd ar nos Fawrth 7 Mai.

Bydd y noson yn cynnwys annerchiadau gan Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru i gynulleidfa o’r holl aelodau a etholwyd I’r Cynulliad ers 1999 yn ogystal â llu o wahoddedigion eraill yn cynrychioli sefydliadau cenedlaethol.

Meddai Ifor ap Glyn, “Braint oedd cael gwahoddiad i ddathlu ugainmlwyddiant y Cynulliad – un o uchafbwyntiau fy ngyrfa oedd cael bod yn rhan o’r cyngerdd agoriadol yn ôl ym 1999, a chyflwyno cerdd o flaen torf o ddeng mil, yng nghwmni Tom Jones, John Cale a Shirley Bassey.”

I ddarllen y gerdd, ‘Y Cynulliad yn 20’, cliciwch yma.