Dewislen
English
Cysylltu

Cynllun Nawdd Awduron ar Daith

Cynllun ariannu Awduron ar Daith Llenyddiaeth Cymru yw’r cynllun ariannu hynaf a’r mwyaf unigryw yn y DU ar gyfer digwyddiadau llenyddol. Cafodd ei sefydlu’n wreiddiol gan Gyngor Celfyddydau Cymru dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth ariannol gwerth hyd at 50% o ffioedd awduron ar gyfer digwyddiadau llenyddol priodol yn unig. Nid yw costau eraill (treuliau teithio, cynhyrchu, llogi lleoliadau, marchnata ac ati) yn gymwys i gael eu hystyried. Rhaid i’r digwyddiadau ymwneud ag ysgrifennu creadigol neu ddefnyddio iaith a llenyddiaeth mewn modd creadigol, neu hyrwyddo, gwerthfawrogi neu ddatblygu’r arfer hwnnw, er enghraifft gweithdai, darlithoedd, darlleniadau neu gynadleddau. Mae’r cynllun hwn yn cefnogi mwy na 400 o ddigwyddiadau yn flynyddol ac yn cyrraedd tua 20,000 o bobl y flwyddyn.

 

Mae’r broses gwneud cais ar gyfer Awduron ar Daith yn syml ac yn gyflym. Mae cyllid ar gael i helpu gyda’r canlynol:

  • Ymweliadau untro gan awduron ag ysgolion, llyfrgelloedd, tafarndai, clybiau, cymdeithasau, canolfannau cymunedol a lleoliadau eraill ledled Cymru;
  • Cyfnodau estynedig o waith gan un neu fwy o awduron mewn un lleoliad neu ar un prosiect. Er enghraifft, gellir cynnal y rhain mewn ysgolion unigol, grwpiau clwstwr, clybiau ieuenctid, llyfrgelloedd, canolfannau dydd neu gartrefi gofal preswyl;
  • Rhaglenni mewn lleoliadau, gwyliau neu gyfresi sy’n arloesol, yn newydd ac yn gyffrous. Ymhlith yr enghreifftiau mae rhaglenni o weithgarwch llenyddol mewn gwyliau bach neu deithiau llenyddol;
  • Gweithdai a digwyddiadau Sgwadiau Sgwennu’r Ifanc.

Dim ond i sefydliadau y gwneir cynigion ariannu; ni all unigolion wneud cais.

Nodwch os gwelwch yn dda, yn dilyn galwad uchel am nawdd Awduron ar Daith, byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau gan sefydliadau sydd heb dderbyn nawdd yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19.

Darllenwch drwy’r adran Nawdd ar gyfer Digwyddiadau yn ofalus cyn gwneud cais.
Dechreuwch gyda’r Broses o wneud cais a’r dyddiadau cau.