Dewislen
English
Cysylltu
Tŷ Newydd

Casgliad Tŷ Newydd

£165

Out of stock

Mae swyddfa Llenyddiaeth Cymru ar gau, ac felly rydym wedi cwtogi pa gynnyrch sydd ar gael i’w prynu ar hyn o bryd. Gobeithiwn ailagor y siop yn llawn yn fuan.

 

Os ydych chi’n chwilio am anrheg unigryw, beth am rhoi casgliad Tŷ Newydd? Wedi cynnwys yn y casgliad yw tocyn o £150 a print giclée wedi fframio yn dangos Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd gan yr arlunydd byd-enwog Pete Fowler (sydd fwyaf adnabyddus am ei waith gyda’r Super Furry Animals).

Gall y tocyn anrheg yma gyfrannu at gwrs yn Nhŷ Newydd (gweler y rhestr lawn o gyrsiau fan hyn), encil ysgrifennu ym mwthyn Nant (gweler rhagor o wybodaeth fan hyn), neu fel safle unigryw ar gyfer gwyliau gyda ffrindiau neu deulu. Bydd print wedi fframio o’r adeilad rhestredig gradd II yn helpu cofio’r ymweliad yma ac yn darparu anrheg i wrapio.

Noder, os gwelwch yn dda: Mae’r tocyn anrheg yn ddilys am 12 mis.

Tocyn anrheg digidol yw hwn. Wedi i chi archebu, byddwn yn anfon côd electronig i’w ddefnyddio wrth archebu cwrs ar wefan www.tynewydd.cymru. Pe hoffech chi dderbyn tocyn anrheg drwy’r post, rhowch wybod i ni yn dilyn eich archeb.

Cludiant i’r DU yn unig. Ar gyfer cludiant rhyngwladol, e-bostiwch post@literaturewales.org am ddyfynbris.

Hawlfraint llun: Kristina Banholzer