Dewislen
English

Teitl y prosiect: O Mam Fach!

Cyfranogwyr: Plant Dewi, People Speak Up, Anne Phillips a Jenny Wren

Artist arweiniol: Rufus Mufasa

 

Nod y prosiect:

Creodd ac ymgysylltodd y prosiect â lleoedd diogel digidol i famau gysylltu â’r gymuned a chreadigrwydd sy’n ysgogi newid. I famau dystio i’r oes sydd ohoni, i’w lleisiau a’u straeon gael eu hanrhydeddu, eu dyrchafu a chymryd lle mewn iaith a llenyddiaeth. Arbrofodd y prosiect gyda disgyblaethau traws-gelfyddydol er mwyn creu barddoniaeth arloesol ar gyfer y parthau digidol a gweithiodd tuag at flodeugerdd gyffrous wrth lansio cyhoeddiad chwarterol newydd sbon – O Mam Fach.

 

Gwybodaeth am y prosiect:

Gan weithio gyda Plant Dewi, gyda chefnogaeth People Speak Up, roedd y prosiect uchelgeisiol hwn nid yn unig yn dal rhai o archarwyr mwyaf esgeulus y pandemig, ond hefyd yn anelu at anrhydeddu a dathlu mamolaeth a chynyddu gwytnwch, trwy greadigrwydd a grymuso. Mae hyn yn ei dro yn bwydo’n uniongyrchol yn ôl i’n cymunedau ac yn ail-greu cymaint o fframweithiau toredig sy’n rhan o ddiwylliant mamolaeth nad ydyn nhw wir yn ein gwasanaethu’n dda.

Yn ogystal, bu Rufus hefyd yn mentora’r bardd Anne Phillips yn y celfyddydau cyfranogol, a gyda’i gilydd buont yn golygu ac yn siapio’r llawysgrifau i’w cyhoeddi. Cefnogodd Jenny Wren y prosiect hefyd, gydag ymagweddau cyfannol at iachâd a fframweithiau a oedd yn hyrwyddo’r ddynes ddwyfol.

 

Bywgraffiad artist:

Mae Rufus Mufasa yn artist cyfranogol arloesol, actifydd llenyddol, bardd, rapiwr, canwr-gyfansoddwr, gwneuthurwr theatr, ac yn olaf ond nid lleiaf, yn Fam. O Gymrawd Barbican i Fardd Preswyl cyntaf Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, mae Rufus hefyd yn gweithio’n rhyngwladol, ac wedi derbyn preswyliadau llenyddol amrywiol o Ŵyl y Gelli i Sweden, y Ffindir, Indonesia, ac yn fwyaf diweddar Zimbabwe. Serch hynny, mae hi wastad yn dychwelyd i People Speak Up yn Llanelli, Cymru, gan hyrwyddo addysg hip hop, barddoniaeth perfformio a’r datblygiad rhwng cenedlaethau, ac yn ddiweddar fe’i penodwyd yn Fardd ar Bresgripsiwn. Yn artist Hull ’19 ar y cyd â BBC Contains Strong Language, mae ei chasgliad barddoniaeth llawn o’r enw Flashbacks and Flowers yn cael ei gyhoeddi yn y dyfodol agos gydag Indigo Dreams. Mae gwaith Rufus yn archwilio mamolaeth, ysbrydolrwydd llinach, dosbarth a statws, anhrefn hinsawdd, a thrawma traws-genhedlaeth / trapiedig.

 

“Bydd y prosiect hwn yn darparu gofod diogel i famau brosesu’r pandemig; i ysgrifennu ar gyfer lles; barddoniaeth a fydd yn gweithredu newidiadau; protest heddychlon sy’n herio rheng flaen mamolaeth; straeon sy’n cymryd lle; y gofod yr ydym yn ei newid o fewn, o gwmpas ac mewn llenyddiaeth. Bydd sefydliadau, artistiaid, unigolion a chymunedau i gyd yn cael cyfleoedd i ddysgu ochr yn ochr â’i gilydd. Mae datblygiad personol a phroffesiynol i bawb wrth wraidd y cydweithrediad hwn, ynghyd ag etifeddiaeth a chariad.”