Dewislen
English
.

Ein Prosiectau

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Mae’n arbenigo mewn trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl mewn amryw o genres, ffurfiau a themâu gan groesawu rhai o ymarferwyr gorau eu meysydd i diwtora yno bob blwyddyn.

Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas

Croeso i Dydd Dylan, diwrnod rhyngwladol i ddathlu bywyd a gwaith y bardd enwog Dylan Thomas, a gynhelir yn flynyddol ar 14 Mai.

Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref

Prosiect llenyddiaeth newydd ar y cyd rhwng awduron o Gymru ac India mewn cydweithrediad â Parthian Books, Llenyddiaeth Cymru a’r Wales Arts Review.

Bardd Cenedlaethol Cymru

Mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn lysgennad diwylliannol ac yn rôl sy’n anrhydeddu rhai o’n hawduron mwyaf arloesol ac uchel eu parch. Bardd Cenedlaethol Cymru yw Ifor ap Glyn.

Bardd Plant Cymru

Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae cynllun Bardd Plant Cymru yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous. Bardd Plant Cymru yw Anni Llŷn.

Awdur Ieuenctid Cymru

Mae menter Awdur Ieuenctid Cymru yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu llais ac yn fodd o wella sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ymysg pobl ifanc. Awdur Ieuenctid Cymru yw Sophie McKeand.

Mentrau Datblygu Llenyddiaeth

Ers 2007 mae Menter Datblygu Llenyddiaeth De Cymru wedi cynnig gweithgareddau creadigol i grwpiau ac unigolion sydd ddim yn draddodiadol wedi bod yn rhan o'r brif-ffrwd ysgrifennu.

Sgwadiau 'Sgwennu'r Ifainc

Nod Sgwadiau `Sgwennu'r Ifainc yw dod o hyd i ysgrifenwyr disglair ym mhob rhanbarth - boed hynny trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg - a'u cyflwyno i rai o brif awduron a thiwtoriaid creadigol Cymru.

Cymrodoriaeth ArtWorks

Cyhoeddwyd yn Awst 2015 y bu Llenyddiaeth Cymru yn llwyddiannus wrth sicrhau un o dri grant yn y DU ynghlwm â rhaglen peilot Cymrodoriaeth Gwaith Celf – Y Safbwynt Trefnu. Darllenwch ragor am y prosiect yma.

Gwobr Llyfr y Flwyddyn

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol a gyflwynir i'r gweithiau gorau yn Gymraeg a Saesneg yn y categoriau canlynol: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Twristiaeth Llenyddol

Mae Llenyddiaeth Cymru yn gweithredu fel asiantaeth twristiaeth cenedlaethol Cymru. Rydym yn mynd ag ymwelwyr i galon tirwedd llenyddol Cymru, yn cynllunio profiadau sy’n cynnig cyfuniad grymus, sef barddoniaeth, rhyddiaith, bwyd, diod a lleoliadau gorau Cymru.

Roald Dahl 100 Cymru

Yn 2016 gwelwyd canmlwyddiant geni Roald Dahl, ac i ddathlu’r garreg filltir bwysig hon, lansiodd Llenyddiaeth Cymru gynllun ariannu ac estyn allan Dyfeisio Digwyddiad.

Gwlad y Chwedlau

I ddod yn fuan...

Barddoniaeth Colled

Barddoniaeth Colled: I ddod yn fuan...

Her 100 Cerdd

Ar 6 Hydref 2016, heriodd Llenyddiaeth Cymru bedwar bardd i ymgymryd â'r dasg enfawr o gyfansoddi 100 cerdd mewn 24 awr.