Dewislen
English
Cysylltwch

Ein Prosiectau

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Mae’n arbenigo mewn trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl mewn amryw o genres, ffurfiau a themâu gan groesawu rhai o ymarferwyr gorau eu meysydd i diwtora yno bob blwyddyn.

Cynrychioli Cymru

Rhaglen datblygu proffesiynol i awduron o gefndiroedd nad sy'n cael cynrychiolaeth ddigonol.

Gwobr Llyfr y Flwyddyn

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol a gyflwynir i'r gweithiau gorau yn Gymraeg a Saesneg yn y categoriau canlynol: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Bardd Cenedlaethol Cymru

Mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn lysgennad diwylliannol ac yn rôl sy’n anrhydeddu rhai o’n hawduron mwyaf arloesol ac uchel eu parch. Bardd Cenedlaethol Cymru yw Hanan Issa.

Bardd Plant Cymru

Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae cynllun Bardd Plant Cymru yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous. Bardd Plant Cymru 2023-2025 yw Nia Morais.

Children's Laureate Wales

Mae Children’s Laureate Wales yn rôl lysgenhadol newydd gyda’r nod o ymgysylltu ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth. Y Children's Laureate Wales presennol yw Alex Wharton.

Cronfa Ysbrydoli Cymunedau

Mae ein Cronfa Ysbrydoli Cymunedau yn cynnig cymorth ariannol tuag at ffioedd sy’n cael eu talu i awduron ar gyfer digwyddiadau llenyddol o bob math.

Rhestr Awduron Cymru

Rhestr Awduron Cymru

Encil Preswyl Kathod

Encil Preswyl unigryw fydd yn cyfuno cerddoriaeth a gair llafar, mewn partneriaeth â Kathod.

Pencerdd

Cyfle i bum bardd ddatblygu eu sgiliau fel cynganeddwyr trwy ein rhaglen newydd sbon, Pencerdd, a gynigir mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Barddas.

Sgwennu'n Well

Mae Sgwennu’n Well | Writing Well yn rhaglen 12 mis mewn dwy ran ar gyfer ymarferwyr llenyddol yng Nghymru.

Llên mewn Lle

Archwilio’r argyfwng hinsawdd a natur trwy lenyddiaeth

Dihuno'r Dychymyg

Rhaglen o ddigwyddiadau yn y Senedd sy'n dathlu barddoniaeth a phopeth barddol

Gwaith Comisiwn i Awduron Llenyddiaeth Cymru

Cyfle i awduron ac artistiaid llawrydd barhau i dderbyn incwm yn ystod cyfnod Covid-19 trwy greu prosiectau digidol newydd ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru.

Darn wrth Ddarn

Prosiect gyda phobl ifanc â phrofiad o broblemau iechyd meddwl, a’u teuluoedd, yng Nghasnewydd.

Natur a Ni

Prosiect ar y cyd â Cyfoeth Naturiol Cymru, a roddodd her i ddau awdur – Durre Shahwar ac Elan Grug Muse – i archwilio dyfodol ein hamgylchedd naturiol.

Ymatebion Creadigol

Barddoniaeth, caneuon a ffilmiau gan Alex Wharton, wedi’u comisiynu ar gyfer prosiect gan Cadw yr ydym yn ei gefnogi, sy’n ceisio cywiro’r prinder o gelf gyhoeddus sy’n dathlu pobl Dduon.

Cymru Ni

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnig nawdd tuag at weithdai ysgrifennu creadigol mewn ysgolion gan awduron o liw.

Gwlad y Chwedlau

Gwefan sy'n tywys ymwelwyr ar deithiau hudolus, gan eu cyflwyno i’r straeon a’r cymeriadau sydd wedi creu’r wlad.

Do You Get Me?

Ym mis Medi 2021, dechreuodd Eloise Williams, yr awdur llyfrau plant a Children’s Laureate Wales cyntaf erioed, ar antur gyffrous fel awdur preswyl am flwyddyn yn Ysgol Gymunedol Tonyrefail, Rhondda Cynon Taf.

Ailddyfeisio'r Prif Gymeriad: Cyfle i Awduron Byddar a/neu Anabl

Cyfle i Awduron Byddar a/neu Anabl ymuno â chwrs ysgrifennu creadigol digidol.

Cwrs Nodyn ar Natur

Cwrs preswyl i fenywod o liw ar thema ysgrifennu am natur. 

Awduron wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli

Cyfle datblygiad proffesiynol i awduron o Gymru, sy'n cael ei redeg gan Ŵyl y Gelli mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru, a gyda chefnogaeth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Cwrs Egin Awduron 2023: (Ail)Sgwennu Cymru

Cwrs Egin Awduron 2023: (Ail) Sgwennu Cymru

Mae’r Ddraig yn Deffro: Straeon ar gyfer y Metro newydd

Prosiect ar y cyd rhwng Llenyddiaeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru i ysbrydoli pobl ifanc yn Ffynnon Taf i ymateb yn greadigol i’r System Drafnidiaeth Metro newydd.

Archif Prosiectau

Prosiectau o'r Archif