Dewislen
English

Ein Prosiectau

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Mae’n arbenigo mewn trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl mewn amryw o genres, ffurfiau a themâu gan groesawu rhai o ymarferwyr gorau eu meysydd i diwtora yno bob blwyddyn.

Cynrychioli Cymru

Rhaglen datblygu proffesiynol i awduron o gefndiroedd nad sy'n cael cynrychiolaeth ddigonol.

Gwobr Llyfr y Flwyddyn

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol a gyflwynir i'r gweithiau gorau yn Gymraeg a Saesneg yn y categoriau canlynol: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Bardd Cenedlaethol Cymru

Mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn lysgennad diwylliannol ac yn rôl sy’n anrhydeddu rhai o’n hawduron mwyaf arloesol ac uchel eu parch. Bardd Cenedlaethol Cymru yw Hanan Issa.

Bardd Plant Cymru

Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae cynllun Bardd Plant Cymru yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous. Bardd Plant Cymru yw Casi Wyn.

Children's Laureate Wales

Mae Children’s Laureate Wales yn rôl lysgenhadol newydd gyda’r nod o ymgysylltu ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth. Y Children's Laureate Wales presennol yw Connor Allen.

Nawdd

Mae ein Cronfa Ysbrydoli Cymunedau yn cynnig cymorth ariannol tuag at ffioedd sy’n cael eu talu i awduron ar gyfer digwyddiadau llenyddol o bob math.

Rhestr Awduron Cymru

Rhestr Awduron Cymru

Sgwennu'n Well

Sgwennu'n Well

Awduron wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli

Cyfle datblygiad proffesiynol i awduron o Gymru, sy'n cael ei redeg gan Ŵyl y Gelli mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru, a gyda chefnogaeth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Cwrs Egin Awduron 2023: (Ail)Sgwennu Cymru

Cwrs Egin Awduron 2023: (Ail) Sgwennu Cymru

Dihuno'r Dychymyg

Rhaglen o ddigwyddiadau yn y Senedd sy'n dathlu barddoniaeth a phopeth barddol

Cymru Ni

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnig nawdd tuag at weithdai ysgrifennu creadigol mewn ysgolion gan awduron o liw.

Llên mewn Lle

Archwilio’r argyfwng hinsawdd a natur trwy lenyddiaeth

Do You Get Me?

Ym mis Medi 2021, dechreuodd Eloise Williams, yr awdur llyfrau plant a Children’s Laureate Wales cyntaf erioed, ar antur gyffrous fel awdur preswyl am flwyddyn yn Ysgol Gymunedol Tonyrefail, Rhondda Cynon Taf.

Gwlad y Chwedlau

Gwefan sy'n tywys ymwelwyr ar deithiau hudolus, gan eu cyflwyno i’r straeon a’r cymeriadau sydd wedi creu’r wlad.

Gwaith Comisiwn i Awduron Llenyddiaeth Cymru

Cyfle i awduron ac artistiaid llawrydd barhau i dderbyn incwm yn ystod cyfnod Covid-19 trwy greu prosiectau digidol newydd ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru.

Plethu/Weave

Prosiect traws-gelfyddyd yn plethu barddoniaeth a dawns, mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Ymatebion Creadigol

Barddoniaeth, caneuon a ffilmiau gan Alex Wharton, wedi’u comisiynu ar gyfer prosiect gan Cadw yr ydym yn ei gefnogi, sy’n ceisio cywiro’r prinder o gelf gyhoeddus sy’n dathlu pobl Dduon.

Darn wrth Ddarn

Prosiect gyda phobl ifanc â phrofiad o broblemau iechyd meddwl, a’u teuluoedd, yng Nghasnewydd.

Mae’r Ddraig yn Deffro: Straeon ar gyfer y Metro newydd

Prosiect ar y cyd rhwng Llenyddiaeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru i ysbrydoli pobl ifanc yn Ffynnon Taf i ymateb yn greadigol i’r System Drafnidiaeth Metro newydd.

Natur a Ni

Prosiect ar y cyd â Cyfoeth Naturiol Cymru, a roddodd her i ddau awdur – Durre Shahwar ac Elan Grug Muse – i archwilio dyfodol ein hamgylchedd naturiol.

Archif Prosiectau

Prosiectau o'r Archif