Dewislen
English
Cysylltu

Ein Prosiectau

Llên Pawb | Lit Reach

Prosiect cymunedol a fydd yn darparu cyfleoedd creadigol a chelfyddydol trwy lenyddiaeth i rai o’r unigolion mwyuaf anghenus ac agored i niwed yn ein cymdeithasau.

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Mae’n arbenigo mewn trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl mewn amryw o genres, ffurfiau a themâu gan groesawu rhai o ymarferwyr gorau eu meysydd i diwtora yno bob blwyddyn.

Estyn yn Ddistaw

Estyn yn Ddistaw: Dydd o Fyfyrio ar Farddoniaeth Rhyfel a Heddwch yng Nghymru.

Bardd Cenedlaethol Cymru

Mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn lysgennad diwylliannol ac yn rôl sy’n anrhydeddu rhai o’n hawduron mwyaf arloesol ac uchel eu parch. Bardd Cenedlaethol Cymru yw Ifor ap Glyn.

Bardd Plant Cymru

Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae cynllun Bardd Plant Cymru yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous. Bardd Plant Cymru yw Casia Wiliam.

Gwobr Llyfr y Flwyddyn

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol a gyflwynir i'r gweithiau gorau yn Gymraeg a Saesneg yn y categoriau canlynol: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Gwasanaethau i Awduron

Gall Llenyddiaeth Cymru gynorthwyo awduron i ddatblygu trwy ei ddau wasanaeth blynyddol i lenorion: Ysgoloriaethau i Awduron a'r Cynllun Mentora.

Ffrindiau Darllen Cymru

Mae Ffrindiau Darllen yn rhaglen gyfeillio newydd a ddyfeisiwyd gan The Reading Agency ac a ariannir gan Gronfa’r Loteri Fawr. Mae Llenyddiaeth Cymru yn cydlynu'r cynllun yng Nghymru

Cynllun Nawdd Llên a Lles

Yn ystod gwanwyn 2018 bydd Llenyddiaeth Cymru yn cefnogi naw prosiect a ddyfeisiwyd gan awduron gyda grŵp targed mewn golwg. Trwy'r Cynllun Nawdd Llên a Lles ein nod yw rhoi’r cyfle i unigolion a chymunedau ledled Cymru adrodd eu straeon ac ysgrifennu eu dyfodol.

Gwlad y Chwedlau

Gwefan newydd sy'n tywys ymwelwyr ar deithiau hudolus, gan eu cyflwyno i’r straeon a’r cymeriadau sydd wedi creu’r wlad.

Her 100 Cerdd

Unwaith eto eleni rydym wedi herio pedwar bardd i ymgymryd â'r dasg enfawr o gyfansoddi 100 cerdd mewn 24 awr.

Blas ar fywyd / Gusto por la Vida / A Taste for Life

Cysylltu pobl hŷn o Sbaen a Chymru: Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Llenyddiaeth Cymru a Solidarios para el Desarrollo wedi cydweithio ar gynllun rhyngwladol newydd ac arloesol sydd â’r nod o fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd ymysg pobl hŷn.

Nawdd ar gyfer Digwyddiadau

Mae cynllun Awduron ar Daith Llenyddiaeth Cymru yn cynnig cymorth ariannol gwerth hyd at 50% o ffioedd awduron ar gyfer digwyddiadau llenyddol priodol.

Archif Prosiectau

Archif Prosiectau