Dewislen
English
Cysylltu

Ein Prosiectau

Cyfranogi

Ysbrydoli rhai o’n hunigolion a’n cymunedau mwyaf ymylol drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgaredd llenyddol.

Datblygu Awduron

Datblygu potensial creadigol a phroffesiynol egin awduron.

Diwylliant Llenyddol Cymru

Dathlu ein hawduron cyfoes a threftadaeth lenyddol Cymru.

Cynllun Nawdd Llên er Lles 2019

Mae Cynllun Nawdd Llên a Lles yn cynnig cymorth ariannol a hyfforddiant i awduron ac artistiaid i ddyfeisio a chyflawni cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol gwreiddiol yn y gymuned. Amcan Cynllun Nawdd Llên a Lles yw ysbrydoli rhai o’n hunigolion a’n cymunedau mwyaf ymylol drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau llenyddol.

Hyfforddiant i Awduron

Cyfres blynyddol o ddiwrnodau hyfforddiant i awduron.

Gwobr Llyfr y Flwyddyn

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol a gyflwynir i'r gweithiau gorau yn Gymraeg a Saesneg yn y categoriau canlynol: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Rhaglen Datblygu Proffesiynol Llenyddiaeth Cymru i Awduron o Liw

Dyddiau cau: 4 Rhagyfr

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Mae’n arbenigo mewn trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl mewn amryw o genres, ffurfiau a themâu gan groesawu rhai o ymarferwyr gorau eu meysydd i diwtora yno bob blwyddyn.

Bardd Cenedlaethol Cymru

Mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn lysgennad diwylliannol ac yn rôl sy’n anrhydeddu rhai o’n hawduron mwyaf arloesol ac uchel eu parch. Bardd Cenedlaethol Cymru yw Ifor ap Glyn.

Bardd Plant Cymru

Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae cynllun Bardd Plant Cymru yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous. Bardd Plant Cymru yw Gruffudd Owen.

Rhoi Llwyfan i Awduron a Gaiff eu Tangynrychioli

Cynllun nawdd newydd sbon i awduron sy’n byw yng Nghymru ac sydd o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig neu sydd ag anabledd neu salwch.

Gwlad y Chwedlau

Gwefan newydd sy'n tywys ymwelwyr ar deithiau hudolus, gan eu cyflwyno i’r straeon a’r cymeriadau sydd wedi creu’r wlad.

Children's Laureate Wales

Mae Children’s Laureate Wales yn rôl lysgenhadol newydd gyda’r nod o ymgysylltu ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth.

Ysgoloriaethau i Awduron

Cefnogaeth i Awduron trwy gynlluniau Ysgoloriaethau a Mentora Llenyddiaeth Cymru.

Her 100 Cerdd

Unwaith eto eleni rydym wedi herio pedwar bardd i ymgymryd â'r dasg enfawr o gyfansoddi 100 cerdd mewn 24 awr.

Ffrindiau Darllen Cymru

Mae Ffrindiau Darllen yn rhaglen gyfeillio newydd a ddyfeisiwyd gan The Reading Agency ac a ariannir gan Gronfa’r Loteri Fawr. Mae Llenyddiaeth Cymru yn cydlynu'r cynllun yng Nghymru

Mentora

Gall Llenyddiaeth Cymru gynorthwyo awduron i ddatblygu trwy ei ddau wasanaeth blynyddol i lenorion: Ysgoloriaethau i Awduron a'r Cynllun Mentora.

Bàrd / File / Bardd

Prosiect digidol newydd sy'n tynnu barddoniaeth o'r Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru at ei gilydd, ac yn rhannu cysylltiadau rhwng ein mamieithoedd.

Gwaith Comisiwn Llenyddiaeth Cymru

Mae swyddfeydd Llenyddiaeth Cymru ar gau am y tro, a rhan helaeth o’n gweithgaredd wedi ei ohirio. Serch hynny, mae ein hymrwymiad i ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron a dathlu diwylliant llenyddol Cymru mor gadarn ac erioed.

Gwobr Rising Stars Cymru 2021

Gwobr Rising Stars Cymru 2021, mewn partneriaeth â Firefly Press

Plethu/Weave

Prosiect traws-gelfyddyd yn plethu barddoniaeth a dawns, mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru