Dewislen
English
Cysylltu

Ein Prosiectau

Cyfranogi

Ysbrydoli rhai o’n hunigolion a’n cymunedau mwyaf ymylol drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgaredd llenyddol.

Datblygu Awduron

Datblygu potensial creadigol a phroffesiynol egin awduron.

Diwylliant Llenyddol Cymru

Dathlu ein hawduron cyfoes a threftadaeth lenyddol Cymru.

Rhestr Awduron Cymru

Rhestr Awduron Cymru

Gwobr Llyfr y Flwyddyn

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol a gyflwynir i'r gweithiau gorau yn Gymraeg a Saesneg yn y categoriau canlynol: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Cynrychioli Cymru

Rhaglen datblygu proffesiynol i awduron o gefndiroedd incwm isel sy'n byw yng Nghymru.

Ysgoloriaethau i Awduron

Cefnogaeth i Awduron trwy gynlluniau Ysgoloriaethau a Mentora Llenyddiaeth Cymru.

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Mae’n arbenigo mewn trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl mewn amryw o genres, ffurfiau a themâu gan groesawu rhai o ymarferwyr gorau eu meysydd i diwtora yno bob blwyddyn.

Gwlad y Chwedlau

Gwefan sy'n tywys ymwelwyr ar deithiau hudolus, gan eu cyflwyno i’r straeon a’r cymeriadau sydd wedi creu’r wlad.

Bardd Cenedlaethol Cymru

Mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn lysgennad diwylliannol ac yn rôl sy’n anrhydeddu rhai o’n hawduron mwyaf arloesol ac uchel eu parch. Bardd Cenedlaethol Cymru yw Ifor ap Glyn.

Bardd Plant Cymru

Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae cynllun Bardd Plant Cymru yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous. Bardd Plant Cymru yw Casi Wyn.

Children's Laureate Wales

Mae Children’s Laureate Wales yn rôl lysgenhadol newydd gyda’r nod o ymgysylltu ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth. Y Children's Laureate Wales presennol yw Connor Allen.

Hyfforddiant i Awduron

Cyfres blynyddol o ddiwrnodau hyfforddiant i awduron.

Her 100 Cerdd

24 awr, 4 bardd, 100 cerdd unigryw - ein her flynyddol i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth.

Mentora

Gall Llenyddiaeth Cymru gynorthwyo awduron i ddatblygu trwy ei ddau wasanaeth blynyddol i lenorion: Ysgoloriaethau i Awduron a'r Cynllun Mentora.

Gwaith Comisiwn i Awduron Llenyddiaeth Cymru

Cyfle i awduron ac artistiaid llawrydd barhau i dderbyn incwm yn ystod cyfnod Covid-19 trwy greu prosiectau digidol newydd ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru.

Gwobr Rising Stars Cymru

Prosiect mewn partneriaeth â Firefly Press yn rhoi llwyfan i feirdd plant o gefndiroedd Du, Asiaidd neu leiafrif ethnig yng Nghymru.

Plethu/Weave

Prosiect traws-gelfyddyd yn plethu barddoniaeth a dawns, mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Cwrs Egin Awduron Rhys Davies

Cwrs Egin Awduron Rhys Davies.

Ar y Dibyn

Ar y Dibyn, prosiect mewn partneriaeth â Theatr Genedlaethol Cymru

Archif Prosiectau

Prosiectau o'r Archif