Dewislen
English

Ein Prosiectau

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Mae’n arbenigo mewn trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl mewn amryw o genres, ffurfiau a themâu gan groesawu rhai o ymarferwyr gorau eu meysydd i diwtora yno bob blwyddyn.

Cynrychioli Cymru

Rhaglen datblygu proffesiynol i awduron o gefndiroedd nad sy'n cael cynrychiolaeth ddigonol.

Gwobr Llyfr y Flwyddyn

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol a gyflwynir i'r gweithiau gorau yn Gymraeg a Saesneg yn y categoriau canlynol: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Bardd Cenedlaethol Cymru

Mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn lysgennad diwylliannol ac yn rôl sy’n anrhydeddu rhai o’n hawduron mwyaf arloesol ac uchel eu parch. Bardd Cenedlaethol Cymru yw Ifor ap Glyn.

Bardd Plant Cymru

Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae cynllun Bardd Plant Cymru yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous. Bardd Plant Cymru yw Casi Wyn.

Children's Laureate Wales

Mae Children’s Laureate Wales yn rôl lysgenhadol newydd gyda’r nod o ymgysylltu ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth. Y Children's Laureate Wales presennol yw Connor Allen.

Nawdd

Mae ein Cronfa Ysbrydoli Cymunedau yn cynnig cymorth ariannol tuag at ffioedd sy’n cael eu talu i awduron ar gyfer digwyddiadau llenyddol o bob math.

Rhestr Awduron Cymru

Rhestr Awduron Cymru

Sgyrsiau Creadigol

Ein cyfres o ddigwyddiadau arlein misol i ysbrydoli awduron ac ymarferwyr creadigol Cymru.

Gwlad y Chwedlau

Gwefan sy'n tywys ymwelwyr ar deithiau hudolus, gan eu cyflwyno i’r straeon a’r cymeriadau sydd wedi creu’r wlad.

Gwaith Comisiwn i Awduron Llenyddiaeth Cymru

Cyfle i awduron ac artistiaid llawrydd barhau i dderbyn incwm yn ystod cyfnod Covid-19 trwy greu prosiectau digidol newydd ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru.

Plethu/Weave

Prosiect traws-gelfyddyd yn plethu barddoniaeth a dawns, mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Ar y Dibyn

Ar y Dibyn, prosiect mewn partneriaeth â Theatr Genedlaethol Cymru

Archif Prosiectau

Prosiectau o'r Archif