Dewislen
English
Dyfernir Gwobr Llyfr y Flwyddyn, a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru, i’r gweithiau gorau yn y Gymraeg a’r Saesneg ym maesydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol. Dyfernir y gwobrwyon i’r llyfrau gorau a gyhoeddwyd mewn blwyddyn galendr o fewn tri categori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Llenyddiaeth Cymru yn comisiynu adolygiad o Wobrau Llyfr y Flwyddyn

Fis Ionawr 2017 cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru ei fod yn comisiynu adolygiad o Wobrau Llyfr y Flwyddyn. Bydd yr adolygiad, a fydd yn edrych ar holl elfennau trefnu a chyflwyno’r gwobrau, yn cael ei gyflwyno i Llenyddiaeth Cymru erbyn diwedd Ebrill 2017.

Mae’r Gwobrau yn un o elfennau pwysicaf y byd llenyddol yng Nghymru, ac yn codi proffil llenyddiaeth o Gymru yng Nghymru a thu hwnt. Fel y wobr ddwyieithog fwyaf ar gyfer llenyddiaeth yng Nghymru, mae’n gyfle i ddathlu llwyddiannau’r diwydiant. Mae’n uchafbwynt blynyddol i awduron, darllenwyr, cyhoeddwyr, y cyfryngau a nifer o sefydliadau celfyddydol a diwylliannol, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn ymrwymedig i sicrhau ei ddyfodol.

Mae Llenyddiaeth Cymru’n awyddus i ddatblygu model fydd yn gweddu anghenion y sector yn well, yng Nghymru a thu hwnt ac a fydd yn ehangu cyrhaeddiad y gwobrau. Mae’r adolygiad hwn yn holi barn ystod eang o unigolion a sefydliadau sy’n gweithio yn, a gyda’r sector llenyddiaeth. Bydd hefyd cyfle i ddarllenwyr llenyddiaeth Gymraeg leisio’u barn trwy ymgynghoriad arlein.

Mae Llenyddiaeth Cymru hefyd yn anelu at adnabod partneriaid ariannu newydd yn sgîl yr adolygiad a hoffai glywed gan unrhyw noddwyr newydd sydd â diddordeb mewn cefnogi datblygu’r Gwobrau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Nôl i Ein Prosiectau