Dewislen
English
Cysylltu
Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae tri chategori yn y ddwy iaith – Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol, gydag un o’r enillwyr categori hyn yn mynd ymlaen i ennill y Brif Wobr mewn seremoni wobrwyo fawreddog yn ystod yr haf.

Mae Llyfr y Flwyddyn wedi cael ei drefnu gan Llenyddiaeth Cymru ers 2004, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae rhai o awduron enwocaf Cymru wedi derbyn gwobrau ochr yn ochr â thalentau newydd, disglair. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am enillwyr y gorffennol.

Caiff llyfrau eu cyflwyno gan y cyhoeddwyr (gan gynnwys awduron sy’n hunan-gyhoeddi). Gellir dod o hyd i’r meini prawf a’r dyddiad cau perthnasol yma.

Enillwyr 2019

Prif enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019 yw Manon Steffan Ros gyda’i nofel Llyfr Glas Nebo. Cliciwch yma i ddarganfod holl enillwyr y noson.


Newyddion:

Cyhoeddi cyflwynydd Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019

Y darlledwr Seren Jones fydd yn cyflwyno Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn eleni. Cynhelir y seremoni yn Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar nos Iau 20 Mehefin. Mae’r tocynnau ar werth yma.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy. 

 

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019

Wedi misoedd lawer o ddarllen ac ystyried degau o gyfrolau, mae dau banel o feirniaid wedi cyhoeddi pa gyfrolau sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019 yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae’r rhestrau byrion Cymraeg a Saesneg eleni yn cynnwys rhai o awduron amlycaf Cymru. Yn eu mysg mae Prifeirdd, Prif Lenorion, a Phrif Ddramodydd; enillwyr gwobrau megis y Somerset Maugham Award, y Sunday Times Business Book of the Year, yr Orange Prize a’r Costa Poetry Award, ymysg eraill. Yn mynd benben â’r cewri llenyddol hyn mae awduron ar ddechrau eu gyrfaoedd, gan gynnwys rhai sy’n cyhoeddi gwaith am y tro cyntaf.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

 

Nôl i Ein Prosiectau