Dewislen
English
Cysylltu
Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae pedwar categori yn y ddwy iaith – Barddoniaeth, Ffuglen, Ffeithiol Greadigol a Phlant & Phobl Ifanc, gydag un o’r enillwyr categori hyn yn mynd ymlaen i ennill y Brif Wobr mewn seremoni wobrwyo fawreddog yn ystod yr haf.

Mae Llyfr y Flwyddyn wedi cael ei drefnu gan Llenyddiaeth Cymru ers 2004, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae rhai o awduron enwocaf Cymru wedi derbyn gwobrau ochr yn ochr â thalentau newydd, disglair. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am enillwyr y gorffennol.

Caiff llyfrau eu cyflwyno gan y cyhoeddwyr (gan gynnwys awduron sy’n hunan-gyhoeddi).

 

Gwobr 2020

Y Rhestr Fer

Cliciwch yma i ddarganfod pa 12 teitl Cymraeg sy’n ymgiprys am y Wobr eleni.

Cyhoeddwyd y Rhestr Fer ar BBC Radio Cymru mewn darllediad pwrpasol rhwng 9.00 pm – 10.00 pm ar nos Fercher 1 Gorffennaf.

 

Dweud eich Dweud

Mae pleidlais Barn y Bobl Golwg360 nawr ar agor! Ewch draw i’r wefan i fwrw eich pleidlais: https://golwg.360.cymru/

 

Cyhoeddi’r Enillwyr:

Caiff enillwyr y gwobrau Cymraeg eu cyhoeddi mewn cyfres o ddarllediadau ar BBC Radio Cymru fel rhan o’r Ŵyl AmGen rhwng dydd Iau 30 Gorffennaf a dydd Sul 2 Awst, a hynny mewn partneriaeth â BBC Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Cyhoeddir yr enillwyr Saesneg ar raglen BBC Radio Wales Arts Show nos Wener 31 Gorffennaf.

  • Categorïau Barddoniaeth a Ffeithiol Greadigol Cymraeg 7.00pm, 30 Gorffennaf BBC Radio Cymru
  • Categorïau Plant a Phobl Ifanc a Ffuglen Cymraeg 1.00pm, 31 Gorffennaf BBC Radio Cymru
  • Enillwyr categorïau, Gwobr People’s Choice Wales Arts Review a’r Prif Enillydd Saesneg 6.00pm, 31 Gorffennaf BBC Radio Wales
  • Barn y Bobl Golwg 360 a’r Prif Enillydd Cymraeg 1.00pm, 1 Awst BBC Radio Cymru

 

Panel Beirniadu:

Yn beirniadu’r llyfrau Cymraeg y bydd y newyddiadurwraig a chyn-olygydd BBC Radio Cymru a Cymru Fyw Betsan Powys; y cartwnydd, awdur a chyflwynydd Siôn Tomos Owen; y Prifardd a Phennaeth adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, Emyr Lewis; a’r gantores-gyfansoddwraig, Casi Wyn.

Yn beirniadu’r llyfrau Saesneg y flwyddyn hon y mae’r awdur a’r darlunydd Ken Wilson-Max; yr awdur, athrawes a chyfieithydd Sampurna Chattarji; a’r Ysgolhaig Fulbright, Uwch-ddarlithydd a Chymrawd Gŵyl y Gelli Tiffany Murray.

Darllenwch ragor am yr holl feirniaid yma.

 

Partneriaid a Noddwyr

Cliciwch yma i ddarganfod rhagor am bartneriaid a noddwyr Gwobr Llyfr y Flwyddyn.

 

Gwobrau’r Gorffennol

Prif enillwyr Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019 oedd Manon Steffan Ros gyda’i nofel Llyfr Glas Nebo (Cymraeg) ac Ailbhe Darcy gyda’i chyfrol o gerddi Insistence.

Cewch ragor o wybodaeth am enillwyr y gorffennol ac am y llyfrau sydd wedi cyrraedd y rhestrau byrion ar hyd y blynyddoedd yma: Archif Llyfr y Flwyddyn.

 


 

Nôl i Ein Prosiectau