Dewislen
English
Cysylltu
Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae deuddeg gwobr, gyda chyfanswm o £14,000 ar gael i’r awduron llwyddiannus. Yn Gymraeg ac yn Saesneg mae pedwar enillydd categori, un enillydd Barn y Bobl ac un prif enillydd.

Mae pedwar categori yn y ddwy iaith – Barddoniaeth, Ffuglen, Ffeithiol Greadigol a Phlant a Phobl Ifanc, gydag un o’r enillwyr categori hyn yn mynd ymlaen i ennill y Brif Wobr, ac yn hawlio’r teitl Llyfr y Flwyddyn 2021. Mae deuddeg gwobr, gyda chyfanswm o £14,000 ar gael i’r awduron llwyddiannus.

Mae Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn rhan annatod o weithgaredd Llenyddiaeth Cymru, ac yn cyfrannu tuag at ei strategaeth o ddathlu a chynrychioli diwylliant, awduron a threftadaeth lenyddol Cymru. Mae’r wobr yn rhoi llwyfan allweddol i awduron sy’n cyhoeddi cyfrolau am y tro cyntaf, yn ogystal â llwyfan arbennig i gynnig cydnabyddiaeth i rai o awduron amlycaf Cymru.

 

Rhestr Fer 2021

 

Cyhoeddi’r Enillwyr

Wedi llwyddiant y gwobrau yn 2020, rydym yn falch o gydweithio â BBC Cymru Wales unwaith eto eleni ar y prif gyhoeddiadau a fydd yn digwydd ar orsafoedd BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales.

Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi yn ystod y darllediadau isod, yn ogystal ag ar ein gwefan ac ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Llenyddiaeth Cymru. Cadwch lygad yma ar gyfer y cyhoeddiadau diweddaraf.

 • Enillwyr categorïau, Gwobr People’s Choice Wales Arts Review a’r Prif Enillydd Saesneg
  6.00 – 7.00 pm, 30 Gorffennaf
  BBC Radio Wales
 • Cyhoeddi enillwyr y categorïau Ffuglen a Barddoniaeth Cymraeg
  9.00 – 9.30 pm, 2 Awst
  BBC Radio Cymru
 • Cyhoeddi enillwyr y categorïau Ffeithiol-Greadigol a Phlant & Phobl Ifanc Cymraeg
  9.00 – 9.30 pm, 3 Awst
  BBC Radio Cymru
 • Barn y Bobl Golwg 360 a’r Prif Enillydd Cymraeg
  9.00 – 9.30 pm, 4 Awst
  BBC Radio Cymru

 

Gwobrau’r Gorffennol

Prif enillwyr Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020 oedd Ifan Morgan Jones gyda’i nofel Babel (Cymraeg) a Niall Griffiths gyda’i nofel Broken Ghost (Saesneg).

Cewch ragor o wybodaeth am enillwyr y gorffennol ac am y llyfrau sydd wedi cyrraedd y rhestrau byrion ar hyd y blynyddoedd yma: Archif Llyfr y Flwyddyn.

Nôl i Ein Prosiectau