Dewislen
English
Cysylltu
Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae deuddeg gwobr, gyda chyfanswm o £14,000 ar gael i’r awduron llwyddiannus. Yn Gymraeg ac yn Saesneg mae pedwar enillydd categori, un enillydd Barn y Bobl ac un prif enillydd.

Caiff y Rhestr Fer, a fydd yn cynnwys tri llyfr ym mhob categori – Barddoniaeth, Ffuglen, Ffeithiol Greadigol a Phlant a Phobl Ifanc, ei chyhoeddi yn y gwanwyn, gydag enillwyr Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021 yn cael eu cyhoeddi yn ystod haf 2021.

Mae Llyfr y Flwyddyn wedi cael ei drefnu gan Llenyddiaeth Cymru ers 2004, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae rhai o awduron enwocaf Cymru wedi derbyn gwobrau ochr yn ochr â thalentau newydd, disglair.

 

Cyflwyno

Mae’r cyfnod cyflwyno llyfrau ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021 bellach wedi cau. 

Mae’r holl wybodaeth angenrheidiol ynglŷn a chyflwyno cyfrolau ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021, gan gynnwys y Meini Prawf Cymhwysedd a Thelerau ac Amodau ar gael yma.

Gwobrau’r Gorffennol

Prif enillwyr Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020 oedd Ifan Morgan Jones gyda’i nofel Babel (Cymraeg) a Niall Griffiths gyda’i nofel Broken Ghost (Saesneg).

Cewch ragor o wybodaeth am enillwyr y gorffennol ac am y llyfrau sydd wedi cyrraedd y rhestrau byrion ar hyd y blynyddoedd yma: Archif Llyfr y Flwyddyn.

Nôl i Ein Prosiectau