Dewislen
English
Cysylltu
Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae tri chategori yn y ddwy iaith – Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol, gydag un o’r enillwyr categori hyn yn mynd ymlaen i ennill y Brif Wobr mewn seremoni wobrwyo fawreddog yn ystod yr haf.

Mae Llyfr y Flwyddyn wedi cael ei drefnu gan Llenyddiaeth Cymru ers 2004, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae rhai o awduron enwocaf Cymru wedi derbyn gwobrau ochr yn ochr â thalentau newydd, disglair. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am enillwyr y gorffennol.

Mae dau ddyddiad allweddol ynghlwm â Gwobr Llyfr y Flwyddyn – cyhoeddiad y Rhestr Fer ddechrau mai, a’r Seremoni Wobrwyo. Yn 2019 fe gynhelir y Seremoni yn Theatr y Werin, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth ar ei newydd wedd ar nos Iau 20 Mehefin 2019.

 

Caiff llyfrau eu cyflwyno gan y cyhoeddwyr (gan gynnwys awduron sy’n hunan-gyhoeddi). Gellir dod o hyd i’r meini prawf a’r dyddiad cau perthnasol yma.

 

Newyddion:

Cyhoeddi Beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi mai’r beirniaid Cymraeg eleni yw’r darlledwr adnabyddus ac awdur chwaraeon, Dylan Ebenezer, Pennaeth Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth, Cathryn Charnell-White a’r bardd ac awdur Idris Reynolds, cyn-enillydd Llyfr y Flwyddyn 2017 am ei gofiant i Dic Jones, Darn o Haul Draw yn Rhywle: Cofio Dic (Gwasg Gomer).

Cliciwch yma i ddarganfod mwy. 

Cynnal Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019 yn Aberystwyth

Wedi blynyddoedd llwyddiannus yn Galeri Caernarfon, y Redhouse ym Merthyr a’r Tramshed yng Nghaerdydd, bydd Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn yn ymweld â chartref newydd yn 2019, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi mai’r cartref hwnnw yw Canolfan Celfyddydau Aberystwyth.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy. 

Nôl i Ein Prosiectau