Tair sesiwn o ddarllen ac ysgrifennu gyda Cath Drake. Mae’r gweithdai hyn wedi’u cynllunio i’ch helpu i ddatblygu ymarfer darllen ac ysgrifennu barddoniaeth rheolaidd ar gyfer y rhai sy’n gymharol newydd i farddoniaeth – dechreuwyr i lefel ganolradd.

Cost: £80

Am ragor o wybodaeth ac i archebu ewch i: www.cathdrake.com

Dydd Sul, Mai 15, 2022 – 10:30 i Dydd Sul, Gorffennaf 17, 2022 – 13:00