Dewislen
English

Amdanom ni

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol dros ddatblygu llenyddiaeth. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth.

Rydym yn hwyluso, noddi ac yn cyflawni rhaglen llenyddol ledled Cymru. Mae ein gwaith yn cynnwys ysbrydoli cymunedau trwy gyfranogi mewn llenyddiaeth, datblygu sgiliau a thalentau awduron, a dathlu diwylliant llenyddol Cymru.

I gyflawni hyn, rydym wedi adnabod tair blaenoriaeth lle byddwn yn canolbwyntio’n gwaith a’n buddsoddiad, a rheiny’n ceisio ysgogi newid mewn cymdeithas drwy lenyddiaeth:

  • Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb – Datblygu sector sy’n cefnogi mynediad teg i bawb drwy fynd i’r afael ag anghydraddoldebau hanesyddol a strwythurol a rhoi llwyfan i leisiau amrywiol
  • Iechyd a Llesiant – Cefnogi llesiant unigolion a chymunedau, gan ddefnyddio llenyddiaeth fel grym iachaol i gryfhau gwasanaethau
  • Argyfwng Hinsawdd – Defnyddio creadigrwydd i addysgu, archwilio a herio, gan wella ymwybyddiaeth pobl o’r argyfwng hinsawdd ac ysgogi newid er gwell

Mae Llenyddiaeth Cymru yn elusen gofrestredig, a cawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn gweithio yn Gymraeg, Saesneg ac yn ddwyieithog ledled Cymru. Lleolir ein swyddfeydd yn Llanystumdwy ac yng Nghaerdydd.

Porwch drwy’r adrannau isod i ddarganfod rhagor am ein sefydliad, ein gwaith a’n heffaith.