Dewislen
English
Cysylltwch

Rwy’n Caru Llenyddiaeth

Mae darllen, gwrando, gwylio a mynychu gweithgaredd llenyddol yn rhoi cyfle i ni ymgolli a mentro i fyd newydd, defnyddio’n dychymyg, dysgu am y byd o’n hamgylch, a dilyn ôl troed rhywun arall.

Isod mae gwledd o gynnwys ar gyfer unrhyw un sydd yn mwynhau llenyddiaeth yn ei amryw ffurfiau. Dilynwch y dolenni i ganfod cynnwys llenyddol newydd, prosiectau o’n harchif, ac i ddod o hyd i ddigwyddiadau llenyddol neu grwpiau darllen yn eich hardal chi.