Dewislen
English

Rhestr Awduron Cymru

Casgliad digidol o awduron a hwyluswyr ysgrifennu creadigol o bob rhan o Gymru yw Rhestr Awduron Cymru, gyda’r proffiliau wedi eu creu a’u diweddaru gan yr awduron eu hunain, yn yr iaith a ddewiswyd ganddynt.

Chwiliwch am awduron yn ôl genre, lleoliad, iaith a mwy isod (neu porwch trwy’r proffiliau yn nhrefn yr wyddor). Dangosir manylion bywgraffiad yn yr iaith a ddewiswyd gan yr awdur.

Ydych chi’n awdur o Gymru?

Mae modd creu proffil yma.

Noder os gwelwch yn dda: Cynnwys sydd wedi ei ddarparu gan awduron a welwch yn Rhestr Awduron Cymru. Nid yw Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am y cynnwys a’i gywirdeb, ac er ein bod yn gweithio’n galed i geisio sicrhau fod yr awduron a restrir yma yn adlewyrchu tirlun llenyddol Cymru, mae’n bosib na fydd y cyfeirlyfr yn gwbl gynrychioliadol oherwydd ei natur hunan-boblogi. Fersiwn ‘beta’ yw hon y byddwn yn ei threialu ac yn derbyn adborth arni. Os hoffech adrodd yn ôl ar eich profiad o’i defnyddio, cysylltwch â ni.

 

 

Huw Aaron

Ffuglen, Ffeithiol, Nofelau Graffeg, Adrodd Stori, Plant a Phobl Ifanc

Mae Huw Aaron yn arlunydd, cartwnydd ac awdur, yn bennaf o lyfrau plant a phobl ifanc.  Dechre...

Gweld mwy

Rosy Adams

Barddoniaeth, Ffuglen

Rosy Adams writes multi-genre short stories. She also dabbles in poetry and plays, and is curr...

Gweld mwy

isabel adonis

Ffeithiol, Plant a Phobl Ifanc

I was born in 1951 in London to Welsh and West Indian parents. I have lived in the Sudan and N...

Gweld mwy

Patience Agbabi

Patience Agbabi FRSL is a popular poet, performer and children’s novelist. She has lectu...

Gweld mwy

Connor Allen

Barddoniaeth, Perfformio Barddoniaeth, Plant a Phobl Ifanc

Connor Allen yw’r Children’s Laureate Wales 2021-2023. Mae Connor...

Gweld mwy

Serban Anghene

Ffuglen, Adrodd Stori, Plant a Phobl Ifanc

Yn enedigol o Rwmania, mae Serban wedi byw yn Bucharest a Llundain cyn ymgartrefu yng Nghaerdy...

Gweld mwy

Serban Anghene

Ffuglen, Adrodd Stori, Plant a Phobl Ifanc

Yn enedigol o Rwmania, mae Serban wedi byw yn Bucharest a Llundain cyn ymgartrefu yng Nghaerdy...

Gweld mwy

Karen Ankers

Barddoniaeth, Ffuglen

Karen is a poet, playwright and novelist, based on Anglesey. Her poems have appeared in variou...

Gweld mwy

Saoirse Anton

Barddoniaeth

Saoirse Anton is a writer, producer, theatremaker and critic. She is also a feminist, optimist...

Gweld mwy

Myrddin ap Dafydd

Barddoniaeth, Ffeithiol, Perfformio Barddoniaeth

Magwyd Myrddin ap Dafydd yn Nyffryn Conwy, yn fab i lyfrwerthwyr, ac yn 1980 sefydlodd Wasg Ca...

Gweld mwy

Ifor ap Glyn

Barddoniaeth, Ffuglen, Ffeithiol, Perfformio Barddoniaeth

Ifor ap Glyn oedd Bardd Cenedlaethol Cymru rhwng 2016-22. Cafodd ei eni a’i f...

Gweld mwy

Judith Arnopp

Ffuglen

Author Biography A lifelong history enthusiast and avid reader, Judith studied at the Un...

Gweld mwy
Hoffech chi gofrestru ar Rhestr Awduron Cymru?