Dewislen
English
Cysylltwch
Mae rôl Bardd Cenedlaethol Cymru yn un gyffrous ac amlwg sy’n cynrychioli ac yn dathlu diwylliant llenyddol Cymru adref a thramor.

Hanan Issa yw Bardd Cenedlaethol Cymru ers iddi gael ei apwyntio ar 6 Gorffennaf 2022. Gan gynrychioli diwylliannau ac ieithoedd amrywiol Cymru ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol, mae Bardd Cenedlaethol Cymru yn eirioli dros hawliau creadigol ac yn lledaenu’r neges fod llenyddiaeth yn perthyn i bawb. Yn ogystal, maent yn rhoi llwyfan barddol i faterion cyfredol o bwys, gan gynnwys yr argyfwng hinsawdd, cynrychiolaeth ac  iechyd a llesiant.

Mae gwaith Bardd Cenedlaethol Cymru yn amrywiol; gall gynnwys cyfansoddi cerddi comisiwn ar gyfer achlysuron neu ar themâu amrywiol; cymryd rhan mewn digwyddiadau a gwyliau yng Nghymru a thramor; arwain prosiectau ac ymgyrchoedd llenyddol; cynnal gweithdai, a chwrdd ag amrywiaeth eang o bobl mewn digwyddiadau swyddogol.

Sefydlwyd menter Bardd Cenedlaethol Cymru yn 2005, a’r Bardd Cenedlaethol cyntaf oedd Gwyneth Lewis, a dilynwyd hi gan Gwyn Thomas yn 2006. Datblygwyd y swydd ymhellach gan Gillian Clarke a benodwyd yn 2008. Yn ystod ei chyfnod fel Bardd Cenedlaethol perfformiodd Gillian Clarke o flaen degau o filoedd o bobl ledled y byd, yn ogystal ag ennill nifer o gomisiynau a phreswylfeydd nodedig. Ifor ap Glyn oedd Bardd Cenedlaethol Cymru 2016.