Dewislen
English
Cysylltwch

Ein Heffaith

Rydym yn grymuso, gwella a chyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth. Mae’n prosiectau wedi eu dylunio â’r bwriad o wneud gwahaniaeth. Trwy rym geiriau rydym yn cyfrannu at ddyfodol ein cymdeithasau, ein diwylliant a’n economi.

Fel elusen gofrestredig, rydym yn cyflawni neu’n cefnogi amrywiaeth o weithgareddau a chyfleoedd ar draws Cymru a thu hwnt. Yma ceir wybodaeth am effaith ein gwaith.