Dewislen
English
Cysylltu

Digwyddiadau

Noder: Mae’r adran hon yn cynnwys rhestr o ddigwyddiadau llenyddol a gynhelir yng Nghymru a thu hwnt. Caiff y mwyafrif eu trefnu gan unigolion neu sefydliadau nad ydynt yn gysylltiedig â Llenyddiaeth Cymru. Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran Coronafeirws, awgrymwn fod unrhyw un sydd â diddordeb mynychu’r digwyddiadau hyn yn cysylltu’n uniongyrchol â’r trefnwyr am y wybodaeth ddiweddaraf, ac yn dilyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth am sut i warchod eich hunan ac eraill rhag dal y firws.

Dod o hyd i Ddigwyddiad

Eisiau cynnwys eich digwyddiad yma?

I'w gaadarnhau
Llu 19 Ebr - Sul 25 Ebr
Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Mwy

Gŵyl
Amrywiol
Sad 24 Ebr - Iau 25 Maw
Gŵyl Lenyddiaeth Llandeilo

Mwy

Digwyddiad
I'w gadarnhau.
Llu 26 Ebr - Llu 3 Mai
Gŵyl Crime Cymru

Mwy

Digwyddiad
Am Ddim
Mer 19 Mai
Gŵyl Lyfrau Plant Pontypridd

Mwy

Gŵyl
Amrywiol
Mer 26 Mai - Sul 6 Meh
Gŵyl y Gelli

Mwy