Dewislen
English

Digwyddiadau

Noder: Mae’r adran hon yn cynnwys rhestr o ddigwyddiadau llenyddol a gynhelir yng Nghymru a thu hwnt. Caiff y mwyafrif eu trefnu gan unigolion neu sefydliadau nad ydynt yn gysylltiedig â Llenyddiaeth Cymru. Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran Coronafeirws, awgrymwn fod unrhyw un sydd â diddordeb mynychu’r digwyddiadau hyn yn cysylltu’n uniongyrchol â’r trefnwyr am y wybodaeth ddiweddaraf, ac yn dilyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth am sut i warchod eich hunan ac eraill rhag dal y firws.

Dod o hyd i Ddigwyddiad

Eisiau cynnwys eich digwyddiad yma?

Tâl aelodaeth o £10
Iau 20 Hyd - Iau 16 Chw
Nosweithiau yng Nghwmni; Guto Dafydd, Menna Elfyn, Hazel Walford Davies ac Arwel Gruffydd

Mwy

Clwb Llyfrau / Grŵp Ysgrifennu
£10
Sul 6 Tach - Llu 19 Rhag
Gweithdai Ysgrifennu Creadigol

Oriel BrondanwPenrhyndeudraeth
Mwy

Cwrs
£12
Gwe 2 Rhag
Cwrs Blasu Digidol: Barddoniaeth a Phresenoldeb

Mwy

Darlith
Free
Gwe 2 Rhag
Rebecca F. John mewn sgwrs â Sarah Samuel

Creu TaliesinAbertawe
Mwy

Perfformio Barddoniaeth
Free
Sad 3 Rhag
Meic Agored.

Y Flute and TankardCaerdydd
Mwy

Free
Sad 3 Rhag
Lawnsiad nofel graffig Gwlad yr Asyn

Siop CabanCaerdydd
Mwy

Digwyddiad
Free
Llu 5 Rhag
Llyfr y Flwyddyn 2022: Noson o Ddathlu

Canolfan Cymry LlundainLlundain
Mwy

Darlith
Free
Maw 6 Rhag
Noson gyda Tessa Hadley

Adeilad Glamorgan Prifysgol CaerdyddCaerdydd
Mwy

1 2 3 4