Dewislen
English
Cysylltu

Digwyddiadau

Noder: Mae’r adran hon yn cynnwys rhestr o ddigwyddiadau llenyddol a gynhelir yng Nghymru a thu hwnt. Caiff y mwyafrif eu trefnu gan unigolion neu sefydliadau nad ydynt yn gysylltiedig â Llenyddiaeth Cymru. Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran Coronafeirws, awgrymwn fod unrhyw un sydd â diddordeb mynychu’r digwyddiadau hyn yn cysylltu’n uniongyrchol â’r trefnwyr am y wybodaeth ddiweddaraf, ac yn dilyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth am sut i warchod eich hunan ac eraill rhag dal y firws.

Dod o hyd i Ddigwyddiad

Eisiau cynnwys eich digwyddiad yma?

Arall
£70
Sad 1 Ion - Iau 31 Maw
Adborth ar eich cerddi: Sesiwn Barddoniaeth 1-2-1, Ion - Mawrth 22

Mwy

Gweithdy
£51.48
Mer 19 Ion
Curwch y Dudalen Wag (Arlein)

Mwy

Darlith
£5
Mer 19 Ion
Steve Cavanagh mewn Sgwrs â Steph McGovern

Mwy

Gweithdy
O £30
Gwe 21 Ion - Llu 24 Ion
Gŵyl Ffuglen Plant a Pobl Ifanc (Arlein)

Mwy

Darlith
£8
Gwe 21 Ion
Noson gydag Anna Fleming

Book-ishCrucywel
Mwy

Darlith
O £8
Sul 23 Ion
A all yr Eglwys wella? Sgwrs gyda'r actifydd Andrew Graystone

Llyfrgell GladstoneHawarden
Mwy

Barddoniaeth
Am ddim
Mer 26 Ion
Cyfres Salon Llenyddol: Patrick Jones a Susie Wild

Creu TaliesinAbertawe
Mwy

Lansiad Llyfr
Am ddim
Gwe 28 Ion
Digwyddiad Lansiad Gorwelion

Cymru GynaliadwyPorthcawl
Mwy

1 2 3 4