Dewislen
English
Cysylltwch

Rwy’n Athro

Gall cyflwyno hud a lledrith straeon a geiriau yn gynnar ym mywyd rhywun olygu y bydd yr unigolyn hwnnw’n mwynhau llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol gydol oes. Rydym yn anelu i ysbrydoli dysgwyr o bob oed, gan wneud pobl ifanc yn ganolog i Ddiwylliant Llenyddol Cymru.

Gan weithio mewn partneriaeth ac yn y system addysg, byddwn ni’n ceisio ysgogi diddordeb a chwilfrydedd plant a phobl ifanc ym maes ysgrifennu creadigol a darllen, yn y dosbarth a thu hwnt.

Ar y dudalen hon fe ddewch o hyd i wybodaeth am ein beirdd plant, ysbrydoliaeth ar gyfer gwersi, astudiaethau achos, a gwybodaeth am sut i wahodd awdur i’ch hysgol.