Dewislen
English
Cysylltu

Bardd Plant Cymru

 

 

 

 

Mae cynllun Bardd Plant Cymru yn sicrhau fod plant ym mhob cwr o Gymru yn cael y cyfle i arbrofi â geiriau. Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae’r cynllun yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a llawn hwyl. Dyma fenter sy’n annog creadigrwydd, sgiliau chyfathrebu a hunan-fynegiant ymysg plant Cymru.

Mae Bardd Plant Cymru yn rôl lysgenhadol genedlaethol a gaiff ei dyfarnu i awdur Cymraeg bob dwy flynedd.

Y Bardd Plant Cymru cyfredol yw Casia Wiliam. Casia yw’r pymthegfed bardd i ymgymryd â’r rôl, a bydd yn parhau â’r gwaith tan ddiwedd Awst 2019.

Ar 28 Mai 2019 mewn seremoni yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro, cyhoeddwyd mai Gruffudd Owen yw Bardd Plant Cymru 2019-21. Bydd Gruffudd yn dechrau yn swyddogol ar 1 Medi 2019.

Cynllun ar gyfer plant 5-13 oed yn bennaf yw Bardd Plant Cymru, a sefydlwyd yn y flwyddyn 2000. Mae’r holl weithgareddau’n cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg, ond mae’r cynllun yn darparu ar gyfer plant lle nad Cymraeg yw eu hiaith gyntaf.

Mae nifer o elfennau gwahanol i’r fenter, gan gynnwys ymweliadau ag ysgolion a gwyliau celfyddydol, a chyfansoddi cerddi comisiwn. Gallwch wneud cais am ymweliad wrth Bardd Plant Cymru isod. Am bob ymholiad arall, cysylltwch drwy e-bostio barddplant@llenyddiaethcymru.org neu ffonio 029 2047 2266.

Caiff y cynllun ei redeg gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru ac Urdd Gobaith Cymru. Mae pob partner yn credu fod gan blant yr hawl i leisio’u barn ac adrodd eu hanesion, a chredwn fod y cynllun hwn yn darparu llwyfan iddynt wneud hynny.

Mae’r cynllun dros y blynyddoedd wedi cydweithio ag amryw o sefydliadau eraill megis Y Gymdeithas Gerdd Dafod, Into Film, Cbeebies, Cymdeithas Cymry Llundain, Mentrau Iaith Cymru, Menter Iaith Patagonia, Gŵyl Lenyddiaeth Bologna, Gŵyl Hanes Cymru i Blant, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Y Senedd, Cymdeithas Bêl-Droed Cymru, Premier League Primary Stars, Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Wythnos Llyfrgelloedd, WWF Cymru, Achub y Plant, Comisiynydd Plant Cymru, Gŵyl Llên Plant Caerdydd, Booktrust Cymru, Pop Up Projects, a llawer mwy.

 

Dilynwch Bardd Plant Cymru ar Twitter a Facebook.

 


Newyddion

Cerdd Casia Wiliam i nodi 50 mlynedd ers i ddyn gerdded ar y lleuad

Ar 20 Gorffennaf 1969, 50 mlynedd yn ôl, cerddodd dyn ar y lleuad am y tro cyntaf erioed. I nodi’r pen-blwydd arbennig hwn, mae Casia Wiliam wedi cyfansoddi’r gerdd Tanio; ei cherdd swyddogol olaf fel Bardd Plant Cymru.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

 

Blog: Clwb Cysgu Bardd Plant Cymru gan Casia Wiliam

Hanes Clwb Cysgu Bardd Plant Cymru gyda disgyblion Ysgol Abererch yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ym mis Mehefin 2019.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

 

Prifardd, Stompiwr, Jyglwr: Gruffudd Owen yw’r Bardd Plant Cymru newydd

Ar ddydd Mawrth 28 Mai, datgelwyd mai Gruffudd Owen yw Bardd Plant Cymru 2019-2021. Cyhoeddwyd y newyddion gan Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol o Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru. Gruffudd fydd yr unfed bardd ar bymtheg i ymgymryd â’r rôl, a bydd yn dechrau ar y gwaith yn swyddogol ym mis Medi eleni, gan gymryd yr awenau gan y Bardd Plant cyfredol, Casia Wiliam.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy.