Dewislen
English
Cysylltu

Bardd Plant Cymru

 

Mae cynllun Bardd Plant Cymru yn sicrhau fod plant ym mhob cwr o Gymru yn cael y cyfle i arbrofi â geiriau. Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae’r cynllun yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a llawn hwyl. Dyma fenter sy’n annog creadigrwydd, sgiliau chyfathrebu a hunan-fynegiant ymysg plant Cymru.

Mae Bardd Plant Cymru yn rôl lysgenhadol genedlaethol a gaiff ei dyfarnu i awdur Cymraeg bob dwy flynedd. Sefydlwyd y rôl yn y flwyddyn 2000

Y Bardd Plant Cymru cyfredol yw Gruffudd Owen, yr unfed bardd ar bymtheg i ymgymryd â’r rôl. Cyhoeddwyd mai Gruff yw Bardd Plant Cymru 2019-21 mewn seremoni yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro ar 28 Mai 2019. Bydd yn parhau â’r gwaith tan ddiwedd Awst 2021.

Mae’r holl weithgareddau’n cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg, ond mae’r cynllun yn darparu ar gyfer plant lle nad Cymraeg yw eu hiaith gyntaf.

Mae nifer o elfennau gwahanol i’r fenter, gan gynnwys ymweliadau ag ysgolion a gwyliau celfyddydol, a chyfansoddi cerddi comisiwn. Gallwch wneud cais am ymweliad wrth Bardd Plant Cymru isod. Am bob ymholiad arall, cysylltwch drwy e-bostio barddplant@llenyddiaethcymru.org neu ffonio 029 2047 2266.

Caiff y cynllun ei redeg gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru ac Urdd Gobaith Cymru. Mae pob partner yn credu fod gan blant yr hawl i leisio’u barn ac adrodd eu hanesion, a chredwn fod y cynllun hwn yn darparu llwyfan iddynt wneud hynny.

Mae’r cynllun dros y blynyddoedd wedi cydweithio ag amryw o sefydliadau eraill megis Y Gymdeithas Gerdd Dafod, Into Film, Cbeebies, Cymdeithas Cymry Llundain, Mentrau Iaith Cymru, Menter Iaith Patagonia, Gŵyl Lenyddiaeth Bologna, Gŵyl Hanes Cymru i Blant, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Y Senedd, Cymdeithas Bêl-Droed Cymru, Premier League Primary Stars, Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Wythnos Llyfrgelloedd, WWF Cymru, Achub y Plant, Comisiynydd Plant Cymru, Gŵyl Llên Plant Caerdydd, Booktrust Cymru, Pop Up Projects, a llawer mwy.

 

Dilynwch Bardd Plant Cymru ar Twitter a Facebook.

 

Yn Darllen gyda Bardd Plant Cymru

Islwythwch dempled gwag Yn Darllen gyda Bardd Plant Cymru yma: Facebook / Instagram / Twitter. Rhannwch eich dewisiadau ar eich cyfrifon cymdeithasol ac enwebwch eich ffrindiau, teulu, disgyblion ac athrawon i ymuno yn yr her.

Am gyfarwyddiadau syml ar sut i ysgrifennu ar y templed, cliciwch yma.

 


Newyddion

Cerdd i garfan pêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Llenyddiaeth Cymru wedi rhyddhau cerdd a ysgrifennwyd gan blant ysgol i gefnogi ymgyrch ragbrofol Ewro 2021 Merched UEFA Cymru. Cafodd Cymru ar ben y byd ei hysgrifennu gan ddisgyblion blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yng Nghasnewydd mewn gweithdy dan ofal Casia Wiliam.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

 

Cerdd Casia Wiliam i nodi 50 mlynedd ers i ddyn gerdded ar y lleuad

Ar 20 Gorffennaf 1969, 50 mlynedd yn ôl, cerddodd dyn ar y lleuad am y tro cyntaf erioed. I nodi’r pen-blwydd arbennig hwn, mae Casia Wiliam wedi cyfansoddi’r gerdd Tanio; ei cherdd swyddogol olaf fel Bardd Plant Cymru.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

 

Blog: Clwb Cysgu Bardd Plant Cymru gan Casia Wiliam

Hanes Clwb Cysgu Bardd Plant Cymru gyda disgyblion Ysgol Abererch yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ym mis Mehefin 2019.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy.