Dewislen
English
Cysylltu

Bardd Plant Cymru

 

Mae cynllun Bardd Plant Cymru yn cyflwyno barddoniaeth Gymraeg i blant mewn modd bywiog, deinamig a llawn hwyl drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau amrywiol. Mae’n fenter sy’n annog creadigrwydd, sgiliau cyfathrebu a hunan-fynegiant ymysg plant Cymru.

Mae Bardd Plant Cymru yn rôl lysgenhadol genedlaethol a gaiff ei dyfarnu i awdur Cymraeg bob dwy flynedd. Sefydlwyd y rôl yn y flwyddyn 2000. Y Bardd Plant Cymru presennol yw Gruffudd Owen, yr unfed bardd ar bymtheg i ymgymryd â’r rôl. Cyhoeddwyd mai Gruff yw Bardd Plant Cymru 2019-21 mewn seremoni yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro ar 28 Mai 2019. Bydd yn parhau â’r gwaith tan ddiwedd Awst 2021.

Mae’r holl weithgareddau’n cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg, ond mae’r cynllun yn darparu ar gyfer plant lle nad Cymraeg yw eu hiaith gyntaf.

Mae nifer o elfennau gwahanol i’r cynllun, gan gynnwys ymweliadau ag ysgolion a gwyliau celfyddydol, a chyfansoddi cerddi comisiwn. Gallwch wneud cais am ymweliad wrth Bardd Plant Cymru isod. Am bob ymholiad arall, cysylltwch drwy e-bostio barddplant@llenyddiaethcymru.org neu ffonio 029 2047 2266.

Mae’r cynllun dros y blynyddoedd wedi cydweithio ag amryw o sefydliadau eraill megis Y Gymdeithas Gerdd Dafod, Into Film, Cbeebies, Cymdeithas Cymry Llundain, Mentrau Iaith Cymru, Menter Iaith Patagonia, Gŵyl Lenyddiaeth Bologna, Gŵyl Hanes Cymru i Blant, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Y Senedd, Cymdeithas Bêl-Droed Cymru, Premier League Primary Stars, Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Wythnos Llyfrgelloedd, WWF Cymru, Achub y Plant, Comisiynydd Plant Cymru, Gŵyl Llên Plant Caerdydd, Booktrust Cymru, Pop Up Projects, a llawer mwy.

Caiff y cynllun ei reoli gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru ac Urdd Gobaith Cymru.

 

Dilynwch Bardd Plant Cymru ar Twitter a Facebook.