Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth.
Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth.

Archwiliwch ein gwefan neu cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am Llenyddiaeth Cymru ac am ein gwaith.