Llenyddiaeth Cymru: Ein Cenhadaeth

Mae llenyddiaeth yn perthyn i bawb ac ar gael ymhob man. Drwy eiriau rydym yn canfod bydoedd newydd. Drwy weithio gydag eraill mewn ystod eang o gymunedau, gall Llenyddiaeth Cymru wneud llenyddiaeth yn llais i bawb.

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru. Mae ein prosiectau niferus yn cynnwys Llyfr y Flwyddyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, Bardd Plant Cymru ac Awdur Pobl Ifainc Cymru, cyrsiau ysgrifennu creadigol yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Roald Dahl 100 Cymru, Gwasanaethau i Awduron (yn cynnwys Ysgoloriaethau a Mentora) a gweithgareddau Twristiaeth Lenyddol. Archwiliwch ein gwefan neu cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am Llenyddiaeth Cymru ac am ein gwaith.