Lansiad llyfr gyda Cinnamon Press

Kate North – Punch

Mae awdur Eva Shell a chasgliadau o farddoniaeth The Way Out a Bistro yn dychwelyd â chasgliad newydd o straeon, Punch. “Mae North yn canfod rhyfeddodau yn yr hyn sy’n gyfarwydd, a chreulondeb yn yr hyn sy’n ddiflas, gan greu’r straeon trwyadl hyn sy’n gynnes, yn frawychus, yn onest ac yn ddewr.” – Rachel Tresize

https://www.cinnamonpress.com/index.php/hikashop-menu-for-products-listing/fiction/product/365-punch-—-kate-north

 

Gareth Davies – Humans, Being

Mae perfformiad cyntaf doniol a gwefreiddiol sy’n peri rhywun i feddwl, Humans, Being, gan yr awdur a’r adroddwr Gareth Davies yn dilyn trywydd y comedïwr Vic wrth ystyried sut beth yw bod yn berson canol oed yn yr unfed ganrif ar hugain.

https://www.cinnamonpress.com/index.php/products-listing/product/366-humans-being-—-gareth-davies

Digwyddiad Gofod Agored yn Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Llawr 3, Am ddimBydd y digwyddiad yn dechrau am 5.45 ar ei ben.