Noson dros Zoom gyda Nia Wynn Jones yn holi Rebecca Roberts am ei nofel gyntaf i bobl ifanc, #Helynt, nofel a lleolir ar lan môr tre’r Rhyl. Addas i siaradwyr Cymraeg 14+ a dysgwyr lefel Canolradd, Uwch a Hyfedredd. Mi fydd y sesiwn yn cael ei recordio. Rhaid archebu lle drwy e-bostio maiwenn@menterfflintwrecsam.cymru