Gyda Kate Massey, gor-nith Richmal Crompton, a Jane McVeigh sy’n Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Roehampton

I archebu lle yn un o digwyddiadau y Newport and Gwent Literary Club, cysylltwch â Pat Wells-West ar 01633 265660 erbyn y dydd Sul cyn y digwyddiad.

Mae croeso mawr i’r rhai nad ydynt yn aelodau. Cost i’r rhai nad ydynt yn aelodau: £25 i gynnwys cinio.

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol.